Globalna izjava o privatnosti kompanije McDonald‘s

Poslednji put ažurirano: 31.12.2018.

Ova Izjava o privatnosti opisuje kako McDonald’s u dole navedenim zemljama prikuplja, koristi, štiti i deli podatke o ličnosti naših potrošača. Potrošači uključuju osobe koje posećuju naše restorane, koriste naše internet stranice i mobilne aplikacije, i drugačije imaju interakciju sa nama.

Neke od zemalja u kojima poslujemo imaju zakone koji od nas zahtevaju da delimo određene informacije o privatnosti sa našim potrošačima u takvim zemljama. Kao takva, ova Izjava o privatnosti sastoji se od dva odeljka – globalno primenjive izjave i dodatka specifičnog za određenu zemlju. 

Ovaj početni odeljak opisuje kako kompanija McDonald‘s prikuplja, koristi, štiti i deli informacije o potrošačima. Ukoliko postoje izmene za određenu zemlju ili dodatne informacije koje je potrebno dostaviti prema važećem zakonu u zemlji, molimo da pogledate važeći dodatak koji se odnosi na određenu zemlju.

Rukovalac vaših podataka o ličnosti je subjekat kompanije McDonald‘s u nadležnosti u kojoj se prikupljaju vaši podaci o ličnosti. Imajte u vidu da u određenim zemljama može da postoji dodatni subjekat koji je rukovalac. Pogledajte dodatak koji se odnosi na određenu zemlju za više informacija o rukovaocu vašim podacima o ličnosti. 

Ako ste potrošač u zemlji koja nije navedena iznad, molimo da posetite internet stranicu kompanije McDonald‘s i pronađete odgovarajuću Izjavu o privatnosti. Internet stranice kompanije McDonald’s možete pronaći na link.

Naši brojni restorani su u vlasništvu i pod upravom korisnika franšiza, koji su nezavisna lica. Ova izjava o privatnosti ne odnosi se na naše korisnike franšiza ili na internet stranice ili mobilne aplikacije kojima oni upravljaju. Molimo da pogledate obaveštenja o privatnosti naših korisnika franšiza kako biste pronašli informacije o tome kako oni koriste podatke o potrošačima.  


1.  Informacije koje prikupljamo 

Možemo da prikupljamo Vaše podatke o ličnosti kada posetite naše restorane, koristite naše internet stranice ili mobilne aplikacije („mrežne usluge“), i kada imate drugačiju interakciju sa nama (zajedničkim imenom „Usluge“). Informacije koje prikupljamo mogu se razvrstati u tri kategorije: (a) informacije koje nam Vi pružite; (b) informacije koje prikupljamo automatski, i (c) informacije koje prikupljamo iz drugih izvora. 

Uopšteno, pružanje Vaših podataka o ličnosti se vrši na dobrovoljnoj osnovi. Međutim, mogu se desiti situacije kada je pružanje Vaših podataka o ličnosti neophodno za potrebe pružanja usluga ili je propisano zakonom. U skladu sa tim, imajte u vidu da u određenim slučajevima možda nećemo biti u mogućnosti da Vam pružimo uslugu ako ne pružite podatke. Obavestićemo Vas kada je pružanje Vaših podataka o ličnosti neophodno radi pružanja usluga. 

Možemo da kombinujemo podatke koje nam Vi pružate sa podacima koji se prikupljaju automatski i podacima koje primamo iz drugih izvora. 

 

Prikupljamo podatke koje nam Vi pružate

Možete da nam pružite sledeće podatke, u zavisnosti od vrste interakcije koju imate sa nama:

• lične podatke, kao što su ime i prezime, poštanska adresa i adresa e-pošte, broj telefona, datum rođenja i druge kontakt podatke, kada se registrujete za mrežne usluge, prijavljujete na Wi-Fi, učestvujete u nekom od naših takmičenja ili nas kontaktirate putem telefona ili naših mrežnih usluga;

• informacije o transakciji, uključujući informacije o proizvodima koje kupujete, cenama, načinu plaćanja i podacima za plaćanje;

• informacije o nalogu, kao što su Vaše korisničko ime i lozinka (ili bilo šta što Vas identifikuje) koje koristite za pristupanje našim mrežnim uslugama ili za kupovinu ili korišćenje naših proizvoda i usluga; 

• profilne informacije, uključujući proizvode i usluge koje Vam se dopadaju ili vreme kada najviše volite da nas posetite; i

• druge podatke o ličnosti koje izaberete da nam pružite prilikom interakcije sa nama.

 

Prikupljamo podatke automatski

Možemo da koristimo automatizovane tehnologije za prikupljanje informacija sa Vašeg računarskog sistema ili mobilnog uređaja kada posećujete naše restorane, koristite naše mrežne usluge ili tehnologiju u restoranima. Automatizovana tehnologija može da uključuje kolačiće, lokalno podeljene objekte i veb monitore. U Odeljku 6. ćemo pružiti više informacija o kolačićima i drugim tehnologijama. 

Možemo da prikupljamo sledeće podatke:

 

• adresu internet protokola (IP); 

• datum i vreme pristupa našim mrežnim uslugama ili tehnologijama u restoranu; 

• naziv i URL datoteke preuzete prilikom korišćenja naših mrežnih usluga; 

• operativni sistem i tip internet pretraživača na računaru ili mobilnom uređaju;

• tip mobilnog uređaja i njegova podešavanja;

• jedinstveni identifikator uređaja (UDID) ili identifikator mobilne opreme (MEID) za Vaš mobilni uređaj;

• serijske brojeve uređaja i komponente;

• reklamne identifikatore (na primer, IDFA i IFA) ili slične identifikatore; 

• internet stranica ili aplikacija koja nas je preporučila (stranica koja Vas je dovela na našu stranicu); i

• aktivnosti koje se odnose na to kako koristite naše mrežne usluge, na primer stranice koje posećujete na našim stranicama ili u našim mobilnim aplikacijama. 

 

Naše mrežne usluge i tehnologije u restoranima mogu da prikupljaju podatke o tačnoj lokaciji Vašeg mobilnog uređaja ili računara koristeći geolokaciju i tehnologije kao što su GPS, Wi-Fi, Bluetooth ili blizina telekomunikacionog tornja. Za većinu mobilnih uređaja i računarskih sistema, McDonald‘s će tražiti Vašu dozvolu za obradu ovih podataka. Možete da povučete Vašu dozvolu za prikupljanje ovih podataka preko podešavanja uređaja ili internet pretraživača. Ako imate bilo kakva pitanja o tome kako da nas sprečite da prikupljamo tačne podatke o Vašoj lokaciji, preporučujemo Vam da se obratite Vašem pružaocu mobilnih usluga, proizvođaču uređaja ili Vašem pružaocu internet pretraživača. Neke mrežne usluge i tehnologije u restoranu možda neće funkcionisati bez informacija o Vašoj lokaciji. Ako želite da obrišemo podatke koje smo prikupili, a na osnovu kojih može da se utvrdi Vaša lokacija, molimo da se obratite našem globalnom ili lokalnom odeljenju za zaštitu podataka koristeći niže navedene kontakt podatke. Zakon ipak može da nas obavezuje da zadržimo određene podatke.

Prikupljamo podatke iz drugih izvora

Možemo da prikupljamo podatke o Vama od drugih kompanija i organizacija, uključujući javne baze podataka, platforme društvenih mreža ili partnera – trećih lica, kao što su pružaoci analitičkih ili marketinških usluga. Takođe možemo da prikupljamo javno dostupne podatke. Na primer, možemo da prikupljamo podatke o Vama sa javnih profila kada imate interakciju sa nama preko društvenih mreža. Takođe možemo da prikupljamo podatke o komunikaciji sa nama ili o nama na društvenim mrežama. 

Možemo da kombinujemo podatke koje nam Vi pružate sa podacima koji se prikupljaju automatski i podacima koje primamo iz drugih izvora.


2. 
Kako koristimo informacije koje prikupimo

Informacije koje prikupimo možemo da koristimo na sledeće načine:

Za pružanje naših usluga i kontakt sa Vama:

 

• realizaciju Vaših zahteva, izvršavanje porudžbina, i obradu plaćanja za naše proizvode i usluge;

• komunikaciju sa Vama o Vašim porudžbinama, kupovinama ili nalozima, zahtevima, pitanjima i komentarima; 

• pružanje mrežnih usluga, što uključuje naše internet stranice ili mobilne aplikacije; i

• pružanje podrške kupcima, uključujući obradu bilo kojih primedbi u pogledu naših usluga.

 

Za stavljanje na raspolaganje, unapređenje naših usluga i prateće dodatne opravdane poslovne potrebe:

• za obaveštavanje o našim proizvodima i uslugama, takmičenjima, ponudama, promocijama ili posebnim događajima za koje verujemo da bi Vas mogli zanimati;

• za obaveštavanje o proizvodima i uslugama naših poslovnih partnera; 

• za personalizaciju Vašeg doživljaja u našim restoranima i na našim mrežnim uslugama;

• za upravljanje našim poslovanjem, uključujući i razvoj novih proizvoda i usluga, sprovođenja istraživanja mišljenja potrošača i poslovanja i za procenu delotvornosti naše prodaje, marketinga i reklamiranja; 

• za korišćenje tehnologije za analitiku i profilisanje radi personalizacije Vašeg doživljaja, isporučivanje sadržaja (uključujući reklame) skrojenog prema Vašim interesovanjima i prema tome kako koristite naše mrežne usluge ili tehnologije u restoranima, za upravljanje našim poslovanjem, dijagnostiku tehničkih i servisnih problema, administraciju našim mrežnim uslugama i tehnologijama u restoranima, identifikaciju korisnika naših mrežnih usluga, identifikaciju uređaja za potrebe sprečavanja prevare, prikupljanje demografskih podataka o našim potrošačima i utvrđivanja obrazaca korišćenja naših usluga;

• održavanje, upravljanje i unapređenje naših proizvoda, ponuda, promocija mrežnih usluga i drugih tehnologija;

• obezbeđivanje bezbednosti naših mreža i sistema.

 

Za poštovanje važećih zakona:

• zaštita od, identifikacija i sprečavanje prevare i drugih zločina, potraživanja i drugih oblika odgovornosti;

• poštovanje pravnih obaveza i naših politika; 

• utvrđivanje, izvršavanje ili odbijanje pravnih zahteva; i

• praćenje i prijavljivanje problema sa usklađenošću.  

 

Uz Vašu saglasnost (kada je to propisano merodavnim pravom), možemo da koristimo informacije koje prikupimo za sledeće potrebe:

• za slanje e-poruka ili tekstualnih poruka o našim proizvodima i uslugama, takmičenjima, ponudama, promocijama ili posebnim događajima za koje verujemo da bi Vas mogli zanimati;

• za slanje e-poruka ili tekstualnih poruka o proizvodima i uslugama naših poslovnih partnera;

• za pružanje usluga zasnovanih na lokaciji; 

• za pružanje mrežnih usluga deci (ako roditelji daju saglasnost);

• za korišćenje kolačića i sličnih tehnologija; i

• pružanje mrežnih usluga, što uključuje naše internet stranice ili mobilne aplikacije. 

 

Možemo da koristimo informacije koje prikupimo o Vama na druge načine, o čemu ćemo Vas obavestiti u vreme prikupljanja takvih informacija ili ćemo tražiti Vašu saglasnost.

 

3. Kako delimo informacije koje prikupljamo

Mi ne prodajemo Vaše podatke o ličnosti, a delimo Vaše podatke samo onako kako je opisano u ovoj izjavi o privatnosti. 

Možemo da podelimo Vaše podatke o ličnosti u okviru McDonald‘s porodice. McDonald‘s porodica uključuje McDonald‘s Corporation, naša povezana društva, naše filijale i naše korisnike franšize. Spisak ovih subjekata ili više informacija potražite na link. Članovi McDonald’s porodice koji prime ovu informaciju od nas nisu ovlašćeni da koriste ili dele informacije, osim onako kako je navedeno u ovoj izjavi o privatnosti. 

Možemo da podelimo Vaše podatke o ličnosti sa dobavljačima koji pružaju usluge za naše potrebe, kao što su realizacija porudžbina, vršenje obrade podataka i drugih usluga u vezi sa informacionim tehnologijama, upravljanje promocijama, takmičenjima, izvlačenjima nagrada i nagradnim igrama, sprovođenje istraživanja i vršenje analiza, i personalizacija pojedinačnih doživljaja potrošača kompanije McDonald’s. Ne dozvoljavamo takvim dobavljačima da koriste ove podatke ili da ih dele u bilo koje druge svrhe osim za pružanje usluga za naše potrebe.  

Možemo, iz strateških ili drugih poslovnih razloga, da odlučimo da prodamo ili da prenesemo celokupno poslovanje ili njegov deo. U okviru prodaje ili prenosa, možemo da prenesemo prikupljene podatke koje čuvamo, uključujući podatke o ličnosti, na bilo koje lice koje učestvuje u prodaji ili prenosu.

Ponekad će se desiti da podelimo informacije koje Vas ne identifikuju direktno kao ličnost. Na primer, možemo podeliti anonimne, zbirne statističke podatke o Vašem korišćenju naših mrežnih usluga. Ili možemo da kombinujemo informacije o Vama sa informacijama o drugim kupcima i da podelimo informacije na način koji ih ne povezuje sa određenim kupcem.  

Imamo pravo da koristimo ili podelimo podatke o ličnosti ako je to neophodno kako bi se ispunili zakonski, regulatorni ili pravni zahtevi, kako bi se zaštitile naše mrežne usluge i tehnologije u restoranu, kako bi se pokrenuli ili odbili pravni zahtevi, kako bi se zaštitila prava, interesi, bezbednost i sigurnost naše organizacije, naši zaposleni ili korisnici franšize ili javnost, ili u vezi sa istragama slučajeva prevare, drugih krivičnih dela ili povreda naših politika.

 

4. Obaveštenje o privatnosti dece

 

Razumemo koliko je važno zaštititi Vašu privatnost kada koristite naše mrežne usluge. Naročito smo posvećeni zaštiti privatnosti dece koja posećuju ili koriste naše mrežne usluge. Za više informacija o tome kako određene zemlje štite privatnost dece, pogledajte dodatak koji se odnosi na određenu zemlju u nastavku.  

Molimo roditelje da redovno nadgledaju i kontrolišu aktivnosti svoje dece na internetu. Ako imate bilo kakva pitanja o naših praksama za zaštitu privatnosti dece, obratite se našem globalnom ili lokalnom odeljenju za zaštitu podataka koristeći niže navedene kontakt podatke. Ako stupate u kontakt sa lokalnim odeljenjem za zaštitu podataka, molimo da se obratite odeljenju u zemlji u kojoj ste potrošač.  

 

5. Vaši izbori 


Marketinška obaveštenja

Ako ste prihvatili da primate marketinška obaveštenja od nas, možete kasnije izabrati da se odjavite tako što ćete pratiti uputstva za odjavu sa marketinških obaveštenja koja Vam šaljemo. Takođe možete pronaći Vaše preferencije za komunikaciju sa uputstvima za odjavu u odeljku za profil na mrežnim uslugama koje koristite. Takođe imate mogućnost da promenite Vaše preferencije za komunikaciju preko podešavanja uređaja i možete se odjaviti tako što ćete se obratiti globalnom ili lokalnom odeljenju za zaštitu podataka koristeći niže navedene kontakt podatke. Ako stupate u kontakt sa lokalnim odeljenjem za zaštitu podataka, molimo da se obratite odeljenju u zemlji u kojoj ste potrošač.

Ako izaberete da ne primate marketinška obaveštenja od nas, i dalje ćemo Vam slati obaveštenja o Vašim transakcijama, nalozima koje imate kod nas, kao i o svim takmičenjima, izvlačenjima nagrada ili nagradnim igrama u kojima učestvujete. Odjava sa jednog oblika komunikacije ne podrazumeva odjavu i sa drugih oblika komunikacije. Na primer, ako se odjavite sa prijema marketinških e-poruka, možete i dalje da primate marketinške tekstualne poruke ako ste odabrali da primate takve poruke. Ako primate obaveštenja od korisnika franšize kompanije McDonald‘s, imajte u vidu da onda morate direktno da se odjavite sa takvih obaveštenja.    

Mi ne delimo Vaše podatke o ličnosti sa trećim licima za njihove sopstvene potrebe direktnog marketinga, osim u slučaju da nam Vi date dozvolu da to uradimo. Kada Vam pošaljemo obaveštenje i Vi date saglasnost, podelićemo Vaše podatke o ličnosti onako kako Vi to želite. 

 

Prava na Vaše podatke o ličnosti

U određenim zemljama, pojedinci imaju pravo na pristup, ispravku, prenos, ograničavanje, brisanje i prigovor na obradu podataka o ličnosti koje smo prikupili. U takvim određenim zemljama, pojedinci takođe imaju pravo da povuku saglasnost za obradu podataka o ličnosti. Za više informacija o ovim pravima i zemljama u kojima takva prava postoje pogledajte dodatak koji se odnosi na određenu zemlju. Takođe možete posetiti Centar za prava iz Opšte uredbe o zaštiti podataka [hiperveza „Centar za prava iz Opšte uredbe o zaštiti podataka” vodi ka  GDPR Rights Center.

 

6. Korišćenje naših mrežnih usluga i druge tehnologije


Mi i naši dobavljači koji nam pružaju usluge možemo da koristimo kolačiće, veb monitore i druge slične tehnologije na našim mrežnim uslugama i u drugim oblastima koje se tiču našeg poslovanja, kao što su internet reklamiranje, za prikupljanje podataka i pružanje usluga ili proizvoda koje ste tražili. 

Kolačići i druge tehnologije

„Kolačić“ je mala tekstualna datoteka postavljena na internet pretraživač ili uređaj korisnika, a koja se koristi za beleženje i/ili pribavljanje informacija o korisniku. Neke od zemalja u kojima poslujemo mogu da imaju politiku o kolačićima. Takve specifične informacije su navedene ispod po zemljama.

„Veb monitor“ je mali objekat ili slika ugrađena na internet stranicu, u aplikaciju ili e-poruku, a koristi se za praćenje aktivnosti. Oni se ponekad takođe navode kao pikseli i tagovi.  

Imajte u vidu sledeće:

 

• Prilikom korišćenja naših mrežnih usluga može Vam biti dodeljen kolačić.

• Mi nudimo određene opcije koje su dostupne samo uz upotrebu kolačića i drugih sličnih tehnologija.

• Možemo da koristimo kolačiće sesije (tokom trajanja Vaše posete) i trajne kolačiće (tokom trajanja fiksnog vremenskog perioda), kao i druge tehnologije za praćenje. 

• Naše mrežne usluge i druge oblasti koje se odnose na naše poslovanje mogu da sadrže veb monitore.

 

Koristimo kolačiće, veb monitore i druge slične tehnologije kako bismo prikupljali podatke za potrebe opisane u ovoj izjavi o privatnosti. Takođe možemo da kombinujemo informacije prikupljene preko ovih tehnologija sa podacima koje smo prikupili o Vama preko drugih sredstava opisanih u ovoj izjavi o privatnosti.

Možemo da koristimo ove tehnologije kako bismo:

 

• jedinstveno identifikovali Vas ili Vaš uređaj;

• Vam omogućili pristup i korišćenje naših mrežnih usluga, bez kojih naše mrežne usluge ne bi ispravno funkcionisale;

• dodatno povećali bezbednost sistema gde je to potrebno;

• vršili statističku obradu radi merenja upotrebe naših internet stranica i mobilnih aplikacija; 

• unapredili naše proizvode i usluge;

• lakše pratili performanse (npr. saobraćaj, greške, vreme učitavanja stranice, popularne odeljke itd.) naših mrežnih usluga; 

• zapamtili Vas kada posećujete naše mrežne usluge radi veće praktičnosti;

• olakšali prilagođavanje doživljaja Vašim željama;

• koristili ciljano reklamiranje; i

• za potrebe opisane u odeljku ove izjave o privatnosti pod naslovom „Kako koristimo informacije koje prikupimo“.

Na primer, možemo da koristimo određene tehnologije kako bismo utvrdili da li ste otvorili e-poruku ili kliknuli na vezu sadržanu u e-poruci, kako koristite stranice i sadržaj naših mobilnih aplikacija ili da li ste kliknuli na internet reklamu kompanije McDonald‘s. 

I mi i drugi (kao što su naše reklamne mreže) možemo da koristimo ove tehnologije kako bismo prikupili podatke o Vašim aktivnostima na internetu, tokom vremena i na internet stranicama i uređajima trećih lica, i kada koristite naše mrežne usluge, radi dalje personalizacije Vašeg doživljaja korišćenja naših usluga.

Koristite opcije u vašem internet pretraživaču ako ne želite da primate kolačiće ili ako želite da podesite Vaš pretraživač da Vas obavesti kada primite kolačić. Kliknite na odeljak „Pomoć“ u Vašem pretraživaču da saznate više o tome kako da promenite podešavanja za kolačiće. Ako onemogućite sve kolačiće, možda nećete moći da koristite prednosti svih opcija koje su dostupne na internet stranici. 

Neki noviji internet pretraživači mogu da imaju opciju „Bez praćenja“ koja prenosi zaglavlje „Bez praćenja“ na internet stranice koje posećujete sa informacijama koje pokazuju da ne želite da Vaše aktivnosti budu praćene. McDonald‘s trenutno ne preduzima nikakve mere da odgovori na signale Bez praćenja jer još uvek nije razvijen jedinstven tehnološki standard. Nastavićemo da pratimo nove tehnologije i možda ćemo usvojiti standard nakon što se takav standard pojavi.

Ukoliko je na našim mrežnim uslugama dostupan video materijal, možemo da ciljamo i pratimo video-snimke koje gledate. Saglasni ste da možemo da pratimo Vaše gledanje video-snimaka preko mrežnih usluga ili društvenih mreža trećih lica tokom perioda od dve godine ili kako je drugačije dozvoljeno merodavnim pravom ili do povlačenja Vaše saglasnosti.

Više informacija o tome kako se kolačići i tehnologije koriste u zemlji u kojoj ste potrošač možete pronaći u dodatku koji se odnosi na određenu zemlju. 

Ciljano reklamiranje 

Kada koristite naše mrežne usluge, mi (i naši dobavljači koji nam pružaju usluge) možemo da prikupljamo informacije o Vašim aktivnostima tako da možemo da Vam pružimo reklame prilagođene Vašim interesovanjima.  

Imajući u vidu da učestvujemo u reklamnim mrežama, određene reklame možete videti na drugim internet stranicama. Reklamne mreže nam omogućavaju da Vam ciljano šaljemo informacije na osnovu Vaših interesovanja, drugih informacija koje se odnose na Vas i kontekstualno. Ove reklamne mreže prate Vaše aktivnosti na internetu tokom vremena time što prikupljaju informacije korišćenjem kolačića, veb monitora i veb-server evidencija. Reklamne mreže koriste ove informacije kako bi Vam prikazale reklame koje mogu da Vas zanimaju. Reklamne mreže u kojima učestvujemo mogu da prikupljaju informacije o Vašim posetama internet stranica koje takođe učestvuju u odgovarajućoj reklamnoj mreži, kao što su stranice ili reklame koje gledate i kako koristite internet stranice. Mi koristimo ove informacije, kako na našim mrežnim uslugama, tako i na internet stranicama trećih lica koje učestvuju u reklamnim mrežama, kako bismo Vam prikazivali reklame koje su prilagođene Vama i kako bismo mogli da ocenimo koliko je delotvoran naš marketing. 

 

Možete izabrati da se odjavite sa ciljanog reklamiranja ako posetite  link ili link. Ako odlučite da se odjavite, nastavićete da primate reklame, ali one više neće biti prilagođene Vašim interesovanjima.

 

7. Veze ka drugim internet stranicama i društvenim mrežama 

 

Naše mrežne usluge mogu da ponude veze ka internet stranicama kojima ne upravljamo mi, već neka treća lica. Ako posetite neku od ovih povezanih internet stranica, treba da pročitate politiku privatnosti takve stranice, uslove i odredbe i njihove druge politike. Mi nismo odgovorni za politike i prakse trećih lica. Bilo koje informacije koje pružite ovim organizacijama rukovode se njihovim politikama privatnosti, uslovima, odredbama i njihovim politikama.

Takođe možemo da imamo pružaoce drugih aplikacija, alata, vidžeta i plug-inova na našim mrežnim uslugama, kao što su Fejsbukovo dugme „Sviđa mi se“, koji takođe mogu da koriste automatizovane načine za prikupljanje informacija o tome kako koristite ove opcije. Ove organizacije mogu da koriste Vaše informacije u skladu sa njihovim sopstvenim politikama. 

 

8. Informaciona bezbednost 

 

Posvećeni smo preduzimanju odgovarajućih mera dizajniranih za čuvanje bezbednosti Vaših podataka o ličnosti. Naše tehničke, organizacione i fizičke procedure osmišljene su da zaštite podatke o ličnosti od slučajnog, nezakonitog ili neovlašćenog gubitka, pristupa, obelodanjivanja, korišćenja, menjanja ili uništenja. Iako ulažemo velike napore u zaštitu naših informacionih sistema, nijedna internet stranica, mobilna aplikacija, računarski sistem ili prenos informacija putem interneta ili bilo koje druge javne mreže nije garantovano 100% siguran.

 

9. Čuvanje 

 

Mi čuvamo Vaše podatke tokom perioda potrebnog da se realizuju svrhe navedene u ovoj izjavi o privatnosti i poštuju naše politike o čuvanju evidencija (ukoliko zakon ne predviđa duži period). Naše politike o evidencijama odražavaju važeće zakone. Mi čuvamo i koristimo Vaše podatke u meri u kojoj je to neophodno radi poštovanja naših zakonskih obaveza (na primer, ako smo dužni da čuvamo Vaše podatke kako bismo ispoštovali važeće zakone o porezima/prihodima), rešavanje sporova, sprovođenja naših ugovora i kako je drugačije opisano u ovoj izjavi. 

 

10. Međunarodni prenosi podataka

 

McDonald‘s je globalna organizacija sa poslovnim procesima, rukovodećim strukturama i tehničkim sistemima koji prelaze granice. Kao takvi, možemo da podelimo informacije o Vama u okviru McDonald‘s porodice i da ih prenosimo u zemlje u svetu u kojima poslujemo, a za navedene potrebe. Bilo koji međunarodni prenos podataka vršiće se u skladu sa ovom Izjavom o privatnosti i u skladu sa važećim zakonima. Neke zemlje u kojima poslujemo mogu da imaju zahteve koji se odnose na međunarodne prenose podataka. Takve specifične informacije su navedene ispod po zemljama u dodatku koji se odnosi na određene zemlje. 

Učešće McDonald‘s Corporation u okvirima zaštite privatnosti EU-SAD i Švajcarska-SAD 

McDonald‘s Corporation učestvuje u okvirima zaštite privatnosti EU-SAD i Švajcarska-SAD („Okvir zaštite privatnosti“) kojima upravlja američko Ministarstvo ekonomije, a koji se odnose na prikupljanje, korišćenje i čuvanje podataka o ličnosti iz država članica Evropske unije i Švajcarske. Učešće McDonald‘s Corporation u Okviru zaštite privatnosti čini kompaniju podložnom istražnim i sprovedbenim ovlašćenjima Savezne komisije za trgovinu. Možete pogledati kompletan spisak svih učesnika u Okviru zaštite privatnosti, koji sadrži i McDonald’s Corporation, na link.

Kao učesnica Okvira zaštite privatnosti, McDonald‘s Corporation posvećena je poštovanju i sertifikovana je da poštuje principe Okvira zaštite privatnosti za sve podatke o ličnosti primljene iz Evropske unije i Švajcarske uz oslanjanje na Okvir zaštite privatnosti. Imajte u vidu sledeće:   

• McDonald‘s Corporation može da podeli podatke o ličnosti koji su obuhvaćeni principima Okvira zaštite privatnosti sa dobavljačima koji nam pružaju usluge, kako je opisano u Odeljku 3. McDonald‘s Corporation može da snosi odgovornost prema Okviru zaštite privatnosti ako takvi dobavljači obrađuju takve podatke o ličnosti na način koji nije u skladu sa Okvirom zaštite privatnosti, pri čemu je McDonald‘s Corporation odgovoran u slučaju odštete.  

• McDonald‘s Corporation može da obelodani podatke o ličnosti primljene u skladu sa Okvirom zaštite privatnosti kao odgovor na zakonite zahteve javnih ustanova, uključujući ali se ne ograničavajući na ispunjavanje zahteva nacionalnih organa za bezbednost ili sprovođenje zakona.

• Imate pravo da zahtevate pristup podacima o ličnosti koje je primila McDonald‘s Corporation oslanjajući se na Okvir zaštite privatnosti, kao i da ograničite korišćenje i obelodanjivanje takvih podataka od strane McDonald‘s Corporation. Ako želite da iskoristite svoje pravo i da primenite izbor, molimo da se obratite McDonald‘s Corporation na adresu, broj telefona ili adresu e-pošte navedene niže.   

 

Prakse McDonald‘s Corporation u pogledu privatnosti sadržane su u ovoj Izjavi o privatnosti. McDonald‘s Corporation Vas podstiče da nam se obratite u bilo kom trenutku ako imate bilo kakva pitanja, zabrinutosti ili prigovore o praksama u pogledu privatnosti i o učešću u Okviru zaštite privatnosti; možete jednostavno da koristite adresu, broj telefona ili adresu e-pošte navedene u daljem tekstu. Takođe možete da uputite prigovor Vašem lokalnom nadležnom organu za zaštitu podataka, a McDonald‘s Corporation će sarađivati sa njima kako bi se rešile sve Vaše zabrinutosti.

Ako McDonald’s Corporation nije u mogućnosti da reši Vaše zabrinutosti u pogledu Vaših podataka o ličnosti koje je primila McDonald’s Corporation po osnovu Okvira zaštite privatnosti, imate pravo da uputite Vaše nerešene zabrinutosti JAMS-u na linknezavisnoj službi za rešavanje sporova u SAD-u, kako biste ostvarili Vaša prava bez troška po Vas. Kako biste potražili pomoć oko nerešenih zabrinutosti, molimo da kliknete na linkAko JAMS ne uspe da reši Vaše zabrinutosti, možda u određenim uslovima imate pravo da tražite obavezujuću arbitražu. Kako biste saznali više o ovoj opciji, kliknite na na link.

Imajte na umu da se gore navedeni proces odnosi samo na rešavanje sporova koji se tiču podataka o ličnosti koje McDonald‘s Corporation primi po osnovu Okvira zaštite privatnosti. Svi drugi sporovi koje možete da imate sa McDonald‘s Corporation ili bilo kojim drugim članom McDonald‘s porodice, ili sa zastupnicima, predstavnicima, agencijama, službenicima, direktorima ili zaposlenima, mogu biti rešeni u skladu sa uslovima i odredbama koji važe za internet stranice, mobilne aplikacije, biltene koje primate e-poštom, pretplate na e-poštu ili druge digitalne funkcije koje su u vlasništvu ili pod kontrolom članice McDonald‘s porodice.

Za više informacija o programu Okvir zaštite privatnosti, kao i za pregled sertifikata McDonald‘s Corporation, molimo da posetite internet stranicu Okvira zaštite privatnosti na link.

 

11. Izmene naše Izjave o privatnosti 

 

Ova izjava o privatnosti stupa na snagu na datum koji je naveden na vrhu izjave. Možemo da izvršimo izmene ove Izjave o privatnosti s vremena na vreme. Ako to uradimo, objavićemo revidiranu verziju ovde i promeniti „datum poslednjeg ažuriranja“ (datum od kada se izjava primenjuje) na vrhu izjave. Treba redovno da proveravate ovde kako biste videli poslednju verziju izjave.  

 

12. Kako da stupite u kontakt sa nama 

 

Možete nam se obratiti u bilo kom trenutku o praksama kompanije McDonald‘s u pogledu privatnosti preko naše globalne ili lokalne službe za zaštitu podataka. Naše lokalne službe za zaštitu podataka će vam pomoći oko upita ili informacija koje se odnose na određenu zemlju. Kontakt podatke naše lokalne službe za zaštitu podataka možete pronaći u dodatku koji se odnosi na određenu zemlju.   

Globalna služba za zaštitu podataka 
Attention: Global Data Protection Office
Privacy at McDonald’s, Dept. 282
110 North Carpenter Street
Chicago, IL 60607-2101, USA
contact.privacy@us.mcd.com

OBAVEŠTENJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI U REPUBLICI SRBIJI

U skladu sa odredbama člana 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 97/2008, 104/2009 – dr. zakon, 68/2012 – odluka US i 107/2012 – u daljem tekstu: ZZPL) NICEFOODS RESTORANI DOO BEOGRAD, sa registrovanim sedištem u Beogradu, Bulevar Mihajla Pupina br. 85a, MB: 07092652, PIB: 100000207, (u daljem tekstu: Rukovalac podataka), kao Rukovalac podataka, pre otpočinjanja sa prikupljanjem i daljom obradom podataka o ličnosti vezano za korišćenje globalne aplikacije Mc Donalds restorana „GMA – Global Mobile Application“ daje ovo obaveštenje:


1.OBRADA PODATAKA O LIČNOSTI


Rukovalac podataka će prikupljati i dalje obrađivati email adresu i ime i prezime korisnika aplikacije.

Rukovalac podataka će vršiti sledeće radnje obrade podataka o ličnosti:
[1] prikupljanje, [2] beleženje, [3] korišćenje, [4] čuvanje i [5] stavljanje na uvid.


2. SVRHА PRIKUPLJANJA I DALJE OBRADЕ PODATAKA O LIČNOSTI

 

Rukovalac podataka će podatke o ličnosti iz tačke 1. ovog obaveštenja obrađivati isključivo u svrhu vođenja evidencije o stalnim potrošačima, nagrađivanja stalnih potrošača i davanja povoljnijih uslova za korišćenje usluga Mc Donalds restorana.


3. NAČIN KORIŠĆENJA PODATAKA O LIČNOSTI

Rukovalac podataka će podatke o ličnosti iz tačke 1. ovog obaveštenja prikupljati od lica na koje se podaci odnose radi vođenja evidencije o stalnim potrošačima, nagrađivanja stalnih potrošača i davanja stalnim potrošačima povoljnijih uslova za korišćenje usluga Mc Donalds restorana.Možemo da podelimo Vaše podatke o ličnosti sa dobavljačima koji pružaju usluge za naše potrebe, kao što su realizacija porudžbina, vršenje obrade podataka i drugih usluga u vezi sa informacionim tehnologijama, upravljanje promocijama, takmičenjima, izvlačenjima nagrada i nagradnim igrama, sprovođenje istraživanja i vršenje analiza, i personalizacija pojedinačnih doživljaja potrošača kompanije McDonald’s. Ne dozvoljavamo takvim dobavljačima da koriste ove podatke ili da ih dele u bilo koje druge svrhe osim za pružanje usluga za naše potrebe.


4. KORISNICI PODATAKA O LIČNOSTI

Razumemo koliko je važno zaštititi Vašu privatnost kada koristite naše mrežne usluge. Naročito smo posvećeni zaštiti privatnosti dece koja posećuju ili koriste naše mrežne usluge. Za više informacija o tome kako određene zemlje štite privatnost dece, pogledajte dodatak koji se odnosi na određenu zemlju u nastavku.  

Molimo roditelje da redovno nadgledaju i kontrolišu aktivnosti svoje dece na internetu. Ako imate bilo kakva pitanja o naših praksama za zaštitu privatnosti dece, obratite se našem globalnom ili lokalnom odeljenju za zaštitu podataka koristeći niže navedene kontakt podatke. Ako stupate u kontakt sa lokalnim odeljenjem za zaštitu podataka, molimo da se obratite odeljenju u zemlji u kojoj ste potrošač.  


5. PRAVNI OSNOV PRIKUPLJANJA I DALJE OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI

Rukovalac podataka će podatke o ličnosti iz tačke 1. ovog obaveštenja prikupljati od lica na koje se podaci odnose u skladu sa članom 12. stav 1. tačka 2. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti radi ispunjavanja svoje obaveze nagrađivanja stalnih potrošača i davanja stalnim potrošačima povoljnijih uslova za korišćenje usluga Mc Donalds restorana.

Rukovalac podataka će obavestiti lica na koja se podaci odnose o izmeni, dopuni ili brisanju podataka bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 [petnaest] dana od dana izmene, dopune ili brisanja podataka.


6. IZNOŠENJE PODATAKA O LIČNOSTI

Rukovalac podataka će podatke o ličnosti iz tačke 1. ovog obaveštenja iznositi van zemlje preko servera Microsoft Azure u Amsterdamu u Holandiji do obrađivača podataka Plexure Limited sa Novog Zelanda, registracioni br. 3072625, Nivo 3, Quay St Auckland, 1010.


7. PRAVA LICA U VEZI SA OBRADOM PODATAKA O LIČNOSTI


Lice čije podatke Rukovalac podataka obrađuje ima pravo da zahteva od Rukovaoca podataka:

✓ da ga istinito i potpuno obavesti o obradi njegovih podataka u smislu odredbi člana 19. ZZPL-a,

✓ pravo na obaveštenje, uvid i/ili kopiju podataka koji se na njega odnose, kao i prava na osnovu izvršenog uvida u podatke (ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje podataka, kao i prekid i privremenu obustavu obrade).

Pravo na brisanje podataka lice ima u slučaju da svrha obrade nije jasno određena i/ili da je svrha obrade izmenjena, a nisu ispunjeni uslovi za obradu za tu izmenjenu svrhu i/ili da je svrha obrade ostvarena, odnosno podaci više nisu potrebni za ostvarivanje svrhe; i/ili da je način obrade nedozvoljen; i/ili da podatak spada u broj i vrstu podataka čija je obrada nesrazmerna svrsi; i/ili da je podatak netačan, a ne može se putem ispravke zameniti tačnim; i/ili da je podatak obrađuje bez pristanka ili ovlašćenja zasnovanog na zakonu i u drugim slučajevima kada se obrada ne može vršiti u skladu sa odredbama ZZPL-a.8. NEDOZVOLJENA OBRADA PODATAKA O LIČNOSTI

 

Rukovalac podataka neće vršiti obradu podataka ukoliko:

1. fizičko lice nije dalo pristanak za obradu, odnosno ako se obrada vrši bez zakonskog ovlašćenja;
2. u svrhu različitu od one za koju je određena, bez obzira da li se vrši na osnovu pristanka lica ili zakonskog ovlašćenja za obradu bez pristanka, osim ako se vrši u svrhu prikupljanja sredstava za humanitarne potrebe iz člana 12. tačka 2a) i člana 12a ZZPL;
3. svrha obrade nije jasno određena, ako je izmenjena, nedozvoljena ili već ostvarena;
4. je lice na koje se podaci odnose određeno ili odredivo i nakon što se ostvari svrha obrade;
5. je način obrade nedozvoljen;
6. je podatak koji se obrađuje nepotreban ili nepodesan za ostvarenje svrhe obrade;
7. su broj ili vrsta podataka koji se obrađuju nesrazmerni svrsi obrade;
8. je podatak neistinit i nepotpun, odnosno kada nije zasnovan na verodostojnom izvoru ili je zastareo.9. ROK ČUVANJA PODATAKA O LIČNOSTI


Rukovalac podataka će podatke o ličnosti iz tačke 1. ovog obaveštenja pothraniti i obrađivati sve dok je lice na koga se podaci odnose korisnik aplikacije.


10. BEZBEDNOST PODATAKA O LIČNOSTI


Rukovalac podataka će u smislu odredbi člana 47. ZZPL-a da na odgovarajući način zaštiti podatke o ličnosti iz tačke 1. ovog obaveštenja od zloupotreba, uništenja, gubitka, neovlašćenih promena ili pristupa, odnosno preduzeće sve neophodne tehničke, kadrovske i organizacione mere zaštite podataka, u skladu sa utvrđenim standardima i postupcima, a koje su potrebne da bi se podaci zaštitili od gubitka, uništenja, nedopuštenog pristupa, promene, objavljivanja i svake druge zloupotrebe, kao i da utvrde obavezu lica koja su zaposlena na obradi, da čuvaju tajnost podataka.


U Beogradu, dana 31. decembra 2018. godine