Uslovi i odredbe za McDonald‘s Mrežne usluge (SRBIJA)


VAŽNO: MOLIMO DA PAŽLJIVO PROČITATE I RAZUMETE OVE USLOVE I ODREDBE („USLOVI“). ONI SADRŽE OGRANIČENJA ODGOVORNOSTI KOMPANIJE McDONALD’S I DRUGE ODREDBE KOJE UTIČU NA VAŠA ZAKONSKA PRAVA.

Instaliranjem, pristupanjem ili korišćenjem bilo koje internet stranice, mobilne aplikacije, biltena koji se dostavljaju e-poštom i pretplatom, kao i drugih digitalnih karakteristika na koje se ovi Uslovi odnose (zajedničkim imenom „mrežne usluge“), potvrđujete da ste saglasni sa ovim Uslovima društva Nicefoods restorani doo Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 85a, MB: 07092652, PIB: 100000207 („McDonald’s“, „mi“ ili „nama“).

Naša Izjava o privatnosti opisuje kako prikupljamo, koristimo i delimo informacije.

Mrežne usluge nisu predviđene da se koriste ili usmeravaju ka licima mlađim od 14 godina. Morate imate najmanje 14 godina godina kako biste mogli da koristite mrežne usluge. Ako imate najmanje 14 godina, ali još uvek nemate 18 godina, onda morate da pregledate ove usluge sa roditeljem ili starateljem i oni moraju da razumeju i da prihvate ove uslove kako biste mogli da koristite mrežne usluge.

Ako Vi, Vaši roditelji ili staratelji niste saglasni sa ovim uslovima, morate odmah da prestanete sa korišćenjem mrežnih usluga i da zahtevate od kompanije McDonald‘s da zatvori bilo koje naloge na mrežnim uslugama koje ste napravili. Zahtev za brisanje možete poslati e-poštom na aplikacija@rs.mcd.com, te Vas molimo da navedete adresu e-pošte naloga koji želite da obrišete.


1. O mrežnim uslugama.


Dostupnost proizvoda i usluga.
Proizvodi i usluge kompanije McDonald’s dostupni su u mnogim krajevima sveta. Međutim, mrežne usluge mogu da opisuju proizvode i usluge koji nisu dostupni na globalnom nivou.

Poštovanje saobraćajnih propisa.
Uvek kada koristite mrežne usluge, morate da poštujete saobraćajne propise i sva važeća pravila i propise. NE SMETE DA KORISTITE MREŽNE USLUGE DOK VOZITE ILI DOK STE ZA VOLANOM ILI DOK UPRAVLJATE VOZILOM U POKRETU ILI VOZILOM KOJE NIJE U REŽIMU PARKIRANJA. Kako biste obezbedili bezbednost u svakom trenutku, treba da koristite mrežne usluge samo kada je to zakonito i bezbedno.

Vi ste odgovorni za svoje uređaje i naloge.
Vi ste odgovorni za bilo koje uređaje, softvere i usluge potrebne za korišćenje mrežnih usluga. McDonald’s ne garantuje da će mrežne usluge dobro funkcionisati na bilo kom određenom uređaju ili sa bilo kojim određenim softverom. Takođe ste odgovorni za bilo koje naknade za slanje poruka i podataka, nadoknade i poreze za korišćenje mrežnih usluga, uključujući i onda kada mi komuniciramo sa Vama putem poruka, e-pošte ili drugih sredstava po Vašem izboru. Možete koristiti mrežne usluge samo na uređajima koje Vi posedujete ili kontrolišete i samo uz korišćenje odobrenih operativnih sistema (npr. Apple iPhone OS za Apple uređaje). Ako napravite nalog za mrežne usluge, Vi ste odgovorni za održavanje bezbednosti naloga i za sve aktivnosti na nalogu. Možete da koristite samo jedan nalog za mrežne usluge i morate da održavate tačnost informacija na Vašem nalogu u svakom trenutku.

Pravo kompanije McDonald‘s da ažurira ili obustavi mrežne usluge.
Razumete i dajete svoju saglasnost da (sa ili bez prethodne najave) McDonald‘s može da ažurira, menja ili obustavlja mrežne usluge (ili Vaš pristup ovim uslugama) s vremena na vreme, uključujući za potrebe ažuriranja (ili uklanjanja funkcija ili pristupa funkcijama) bilo koje mobilne aplikacije kompanije McDonald‘s koju imate instaliranu na Vašem uređaju.

Ažuriranje ovih uslova.
McDonald‘s može da ažurira ove uslove u bilo kom trenutku i prema sopstvenom nahođenju. Ako McDonald‘s izvrši materijalne izmene uslova, obavestiće Vas o tome na prikladan način, tako što će postaviti nove uslove na mrežne usluge. Ako niste saglasni sa izmenjenim uslovima, morate odmah da prestanete sa korišćenjem mrežnih usluga i da zahtevate od kompanije McDonald‘s da zatvori bilo koje naloge na mrežnim uslugama koje ste napravili. Kako biste zatvorili nalog, možete da posetite https://www.mcdonalds.rs/kontakt/ ili da pošaljite e-poruku na aplikacija@rs.mcd.com.

Nezavisne kompanije su vlasnici i upravljaju brojnim restoranima.
Iako kompanija McDonald‘s upravlja i kontroliše mrežne usluge, ona nije odgovorna za funkcionisanje većine restorana. Većina restorana je u vlasništvu i pod upravom nezavisnih korisnika franšize kompanije McDonald‘s, dok nekima upravljaju povezana društva kompanije McDonald‘s (takvi korisnici franšize i takva povezana društva se označavaju zajedničkim imenom „Restorani“). Svaki restoran je nezavisno odgovoran za svoju pravnu i regulatornu usklađenost, za brojna pitanja koja se odnose na snabdevanje proizvodima za Vas, i za pitanja zapošljavanja u restoranu. Pun naziv i adresu vlasnika restorana možete pronaći na Vašem računu.

Veze ka oglasima za posao sa mrežnih usluga.
McDonald‘s i svi restorani su poslodavci koji neguju princip jednakih mogućnosti pri zapošljavanju i posvećeni su raznovrsnim ljudskim resursima. Mrežne usluge mogu da sadrže veze ka oglasima za posao koje su postavili kompanija McDonald‘s ili restorani. Ovi oglasi se odnose isključivo na restorane (drugim rečima, postavljaju ih povezana lica ili korisnici franšize), a ne na kompaniju McDonald‘s ili na njeno matično društvo (McDonald‘s Corporation). To znači da je restoran koji je objavio oglas isključivo odgovoran za određivanje zahteva posla, za donošenje svih odluka o zapošljavanju i za sva druga pitanja koja se tiču zapošljavanja u njegovom poslovanju. Kompanija McDonald‘s ni njeno matično društvo ne dobijaju kopiju bilo koje prijave koju pošaljete restoranu koji je korisnik franšize, niti kontrolišu da li ćete biti pozvani na razgovor ili dobiti posao, te ne kontrolišu politike i prakse koje se tiču zapošljavanja kod korisnika franšize. Kompanija McDonald‘s ni njeno matično društvo ne zapošljavaju nezavisne korisnike franšize. Ako Vas je angažovao restoran koji je korisnik franšize, samo takav korisnik franšize, a ne kompanija McDonald‘s ili njeno matično društvo (McDonald‘s Corporation), će biti Vaš poslodavac.

Kako da stupite u kontakt sa nama.
Ako imate bilo kakva pitanja ili komentar u vezi sa mrežnim uslugama, molimo da pogledate odeljak Kontaktirajte nas na mrežnim uslugama ili nas uvek možete posetiti https://www.mcdonalds.rs/kontakt/.


2. Naša praksa kada je reč o informacijama i komunikacija sa vama.


Izjava o privatnosti kompanije McDonald’s.
Ovi uslovi sadrže Izjavu o privatnosti kompanije McDonald’s kao svoj sastavni deo. Naša Izjava o privatnosti opisuje našu praksu kada je reč o informacijama, uključujući i to kako prikupljamo, koristimo i delimo informacije.

Kako komuniciramo sa Vama.
Preko mrežnih usluga možete da izaberete da li želite da primate e-poruke, tekstualne poruke na broj mobilnog telefona koji ste nam dostavili ili „push“ obaveštenja od kompanije McDonald‘s. Kada se odlučite za bilo koju od ovih vrsta komunikacije, razumete i dajete svoju saglasnost za prijem marketinških, transakcionih i drugih poruka od kompanije McDonald‘s. McDonald’s može da koristi informacije koje ste nam dali za komunikaciju sa Vama u skladu sa Izjavom o privatnosti kompanije McDonald’s.

Opšta odjava sa komunikacije.
Kada je reč o izboru oblika komunikacije sa nama, izbor je na Vama. Možete pronaći Vaše preferencije za komunikaciju sa uputstvima za odjavu u odeljku za profil na mrežnoj usluzi koju koristite. Takođe imate mogućnost da promenite Vaše preferencije za komunikaciju preko podešavanja uređaja. Pored toga, samo obaveštenje koje primite od nas može da sadrži opciju za odjavu. Razumete i saglasni ste da može da postoji potreba za posebnim određivanjem preferencija za komunikaciju za svaki oblik komunikacije. Na primer, ako se odjavite sa prijema marketinških e-poruka, možete i dalje da primate marketinške tekstualne poruke ako ste odabrali da primate takve poruke. Iako se trudimo da Vam ponudimo najprikladnije načine za upravljanje Vašim preferencijama za komunikaciju, može biti potrebno da posebno podesite Vaše preferencije za svaku mrežnu uslugu. Imajte u vidu da je za određena obaveštenja koja se odnose na nalog i transakcije jedini način da prestanete da primate takva obaveštenja da potpuno zatvorite Vaš nalog na mrežnim uslugama. Na kraju, ako primate obaveštenja od korisnika franšize kompanije McDonald‘s, imajte u vidu da onda morate direktno da se odjavite sa takvih obaveštenja.


3. Ponude.


Imate mogućnost da primate ponude preko mrežnih usluga. Za ponude važe sledeći opšti uslovi: (1) ponuda može da bude dostupna samo preko određene mrežne usluge i za prikazani proizvod i u zavisnosti od raspoloživosti, samo u restoranima koji učestvuju u ponudi i do isteka perioda važenja; (2) ponude važe samo u određeno vreme (npr. određeni proizvodi koji nisu namenjeni za doručak mogu da ne budu dostupni tokom vremena kada se služi doručak); (3) ukoliko nije drugačije navedeno, svaka ponuda ističe po otkupu; (4) samo jedna ponuda se može iskoristiti tokom jedne posete restoranu; (5) ponude nisu prenosive; i (6) ponude se ne mogu unovčiti. Pored toga, mogu da postoje specifični uslovi koji važe za ponudu, a koji su u aplikaciji navedeni pored ponude. Ne mogu se sve ponude kombinovati sa porudžbinama.

Vi kupujete proizvode direktno od restorana.
Kada koristite ponude, Vi direktno koristite ponude restorana koji učestvuju i ugovor o snabdevanju proizvodima zaključuje se između Vas i restorana koji prihvati Vašu porudžbinu (a ne između kompanije McDonald‘s ili bilo kog Člana McDonald‘s sistema). Restoran u kojem preuzimate Vaše proizvode odgovoran je za pripremu i obezbeđivanje proizvoda. Dalje razumete i saglasni ste da kupujete proizvode direktno od restorana (ne od kompanije mcdonald‘s ili bilo kog drugog člana mcdonald‘s sistema) i da ni kompanija mcdonald‘s ni drugi članovi mcdonald‘s sistema nemaju nikakvu odgovornost koja proizilazi iz ili u vezi sa bilo kojim proizvodima koje kupujete od restorana koji koriste poručivanje. Korporacija McDonald’s Corporation (koja je matično društvo kompanije McDonald’s), njena povezana društva, ogranci, njeni korisnici franšiza, zastupnici, predstavnici i agencije i njihovi službenici, direktori i zaposleni su zajedničkim imenom označeni kao „Članovi McDonald‘s sistema“.

O proizvodima na mrežnim uslugama.
Svi proizvodi zavise od dostupnosti u restoranu u kojem preuzimate porudžbinu. Neki restorani ne prodaju sve proizvode. Slike proizvoda i ambalaže na mrežnim uslugama dati su samo kao primer i može se desiti da ne prikazuju verno proizvod ili ambalažu koju primate iz restorana. Do razlika može da dođe usled drugačijeg prikaza boja na displeju Vašeg uređaja ili usled korišćenja drugačijih sastojaka, različitih dobavljača, regiona u zemlji i godišnjih doba.

O cenama prilikom poručivanja.
vaki restoran nezavisno formira svoje cene i nezavisno primenjuje lokalne stope poreza ili bilo koje naknade predviđene zakonom. Cene uključuju PDV prema važećoj stopi na teritoriji zemlje u kojoj je proizvod kupljen. Određene ponude i cene možda nisu dostupne za sve ponude na svim lokacijama. U slučaju da pronađete grešku u ceni proizvoda koja Vam je naplaćena, molimo da se obratite direktno restoranu u kojem ste kupili proizvod kako biste zahtevali povraćaj razlike.
Refundacija i potrošačka prava. Ako iz bilo kog razloga želite da tražite povraćaj novca, ako su proizvodi nezadovoljavajući ili iz drugog razloga, molimo da se obratite restoranu u kojem ste kupili proizvod kako biste sa njima rešili pitanje povraćaja novca. Ništa u ovim uslovima ne utiče na Vaša zakonska prava u ovom pogledu.


4. Vlasništvo i licence za mrežne usluge.


Vlasništvo nad intelektualnom svojinom kompanije McDonald‘s.

Bilo koja i sva prava nad mrežnim uslugama jesu i ostaju isključivo vlasništvo kompanije McDonald‘s ili njenih primaoca licenci. Radi otklanjanja bilo kakve sumnje, „mrežne usluge“ uključuju bilo koje i sve sadržaje na mrežnim uslugama, kao što su, bez ograničenja, tekstovi, slike, grafici, logotipi, zaglavlja stranica, ikone dugmadi, slike, audio klipovi, digitalna preuzimanja, kompilacije podataka, softveri, trgovačke oznake, uslužne oznake, izgledi pakovanja, audio, video, podaci i drugi materijali (zajedničkim imenom „sadržaj“), kao i bilo koji delovi mrežnih usluga. Mrežne usluge Vam se licenciraju, ne prodaju. Ništa u ovim uslovima ne prenosi bilo koja takva prava na Vas niti vam daje bilo koja takva prava. Ne možete da preduzimate bilo koje aktivnosti koje bi mogle da ugroze, ograniče ili remete prava kompanije McDonald‘s ili njenih primaoca licenci.

Vaša licenca za korišćenje mrežnih usluga.
U skladu sa ovim uslovima, odobrava Vam se lično, ne-ekskluzivno, neprenosivo i opozivo pravo da koristite mrežne usluge isključivo za sopstvene, nekomercijalne potrebe u svemu isključivo u skladu sa ovim uslovima. Radi otklanjanja bilo kakve sumnje, „Korišćenje“ uključuje pristup, interakciju i prikazivanje. Ne odobravaju Vam se nikakva podrazumevana ili druga prava ili licence, osim onih licenci i prava koja Vam se izričito odobravaju ovim uslovima. Kompanija McDonald‘s zadržava sva druga prava.

Informacije o zaštitnom znaku.
Trgovačke oznake, uslužne oznake i svi grafički elementi, uključujući izgled i doživljaj na mrežnim uslugama, su prepoznatljive i zaštićene trgovačke oznake ili izgledi pakovanja kompanije McDonald‘s ili njenih korisnika licenci. Mrežne usluge takođe mogu da sadrže različite nazive trećih lica, trgovačke oznake i uslužne oznake koje su vlasništvo njihovih odgovarajućih vlasnika.


5. Komentari korisnika i neželjene ideje.


Komentari korisnika.
eke mrežne usluge mogu da omoguće slanje komentara, napomena, predloga, ideja, grafika, fotografija, pitanja, pritužbi ili drugih informacija koje se postavljaju ili dostavljaju kompaniji McDonald‘s preko mrežnih usluga (zajedničkim imenom „Komentari“). Razumete da dostavljanjem bilo kojih informacija kompaniji McDonald‘s preko mrežnih usluga dajete kompaniji McDonald‘s trajno, neopozivo, globalno, ne-ekskluzivno, prenosivo pravo bez nadoknade da koristi, reprodukuje, distribuira, podlicencira drugima, menja, prevodi, priprema izvedene radove, javno objavljuje i javno izvodi komentare, uključujući i korišćenje Vaših komentara u bilo koje komercijalne ili bilo koje druge svrhe bez odobrenja ili bez nadoknade za Vas ili bilo koje drugo lice, uključujući i korišćenje Vaših komentara u bilo koje komercijalne ili bilo koje druge svrhe bez odobrenja ili bez nadoknade za Vas ili bilo koje drugo lice. McDonald‘s nije dužan da čuva poverljivost bilo kojih komentara.

Neželjene ideje.
Politika kompanije McDonald‘s je da ne razmatra neželjene ideje. Iako cenimo to što ste odvojili vreme da razmišljate o kompaniji McDonald‘s, nismo u mogućnosti da razmatramo nove ideje koje potiču izvan McDonald‘s sistema. Izričito se odričete bilo kojih i svih potraživanja od kompanije McDonald‘s i članica McDonald‘s sistema u vezi sa razmatranjem, korišćenjem ili razvojem bilo kog proizvoda, dizajna, koncepta ili drugih materijala od strane kompanije McDonald‘s koji su slični ili identični Vašem komentaru, bilo sada ili u budućnosti. Molimo da pogledate odeljak Često postavljana pitanja kompanije McDonald‘s za više informacija.


6. Upotreba i ograničenja upotrebe mrežnih usluga.


Upotreba i druga ograničenja.
U pogledu mrežnih usluga (koje uključuju sadržaj), nije Vam dozvoljeno da lično ili preko trećih lica:

a) Koristite mrežne usluge u bilo koje druge svrhe koje su nezakonite ili zabranjene ovim Uslovima;
b) Brišete ili menjate bilo koja autorska prava, trgovačke oznake ili druga zaštićena obaveštenja;
c) Pokušate da pribavite vlasništvo ili prava na mrežnim uslugama, uključujući i sadržaj;
d) Koristite, kopirate, distribuirate, ponovo objavljujete, prikazujete, obelodanjujete, otpremate, postavljate ili prenosite mrežne usluge na bilo koji komercijalni način;
e) Izdajete, iznajmljujete, podlicencirate, pozajmljujete, prevodite, spajate, prilagođavate, ustupate ili prenosite mrežne usluge ili da ih kombinujete sa ili uključujete u bilo koje druge programe ili usluge;
f) Vršite rastavljanje, dekompilaciju, obrnuti inženjering, kopiranje u izvorni format koda ili kod objekta, ili kreirate izvedene radove na osnovu mrežnih usluga;
g) Prenosite, pružate, izvozite ili ponovo izvozite mrežne usluge ako to predstavlja povredu embarga, trgovinskih sankcija ili drugih zakona i propisa za tehnološku kontrolu ili izvoz;
h) Korišćenje ili pokretanje bilo koje neodobrene tehnologije ili automatskih sistema za pristup mrežnim uslugama ili vađenje sadržaja sa mrežnih usluga, uključujući bez ograničenja, pauke, robote, sisteme za vraćanje podataka sa ekrana ili oflajn čitače;
i) Pokušavate da onemogućite, oštetite, preopteretite, ugrozite ili dobijete neovlašćeni pristup mrežnim uslugama, mreži kompanije McDonald‘s ili bilo kom korisničkom nalogu koji je povezan sa mrežnim uslugama.


7. Ograničenja i odricanja od odgovornosti.


Ograničenje odgovornosti kompanije McDonald’s.
NI McDONALD’S NITI BILO KOJI ČLAN McDONALD’S SISTEMA NEĆE BITI ODGOVORAN ZA BILO KOJU DIREKTNO ILI INDIREKTNO IZGUBLJENU ZARADU ILI GUBITAK POSLOVANJA, POSEBNU, INDIREKTNU, POSLEDIČNU, VANREDNU ILI SLUČAJNU ŠTETU, UKLJUČUJUĆI GUBITAK PODATAKA, TELESNU POVREDU ILI OŠTEĆENJE STVARI KOJE JE U VEZI SA ILI PROISTIČE IZ MREŽNIH USLUGA. NIŠTA U OVOM ODELJKU NIJE PREDVIĐENO DA OGRANIČAVA ODGOVORNOST KOMPANIJE McDONALD’S ZA ŠTETU IZAZVANU KRAJNJOM NEPAŽNJOM ILI NAMERNIM ILI NEZAKONITIM PONAŠANJEM KOMPANIJE McDONALD’S. PORED TOGA, NIŠTA U OVOM ODELJKU NE OGRANIČAVA NITI MENJA VAŠA PRAVA KAO POTROŠAČA KOJA SE NE MOGU OGRANIČITI ILI MENJATI PREMA MERODAVNOM PRAVU. McDonald‘s zadržava sva zakonska prava na naplatu odštete ili druge naknade po osnovu ovih uslova ili zakona.

McDonald‘s pruža mrežne usluge „tako kako jesu“ i bez ikakvih garancija.
Mrežne usluge mogu da sadrže netačne podatke ili greške. McDONALD’s PRUŽA MREŽNE USLUGE „TAKVE KAKVE JESU“ I BEZ IKAKVIH GARANCIJA, BILO IZRIČITIH ILI PODRAZUMEVANIH. McDONALD’S SE ODRIČE BILO KOJIH GARANCIJA U POGLEDU TRGOVAČKOG POTENCIJALA I PRIKLADNOSTI ROBE ZA ODREĐENU NAMENU. McDONALD’S NE GARANTUJE NITI DAJE BILO KAKVE IZJAVE KOJIMA SE TVRDI DA SU MREŽNE USLUGE TAČNE, POUZDANE, BEZ PREKIDA ILI GREŠAKA, DA ĆE NEDOSTACI BITI ISPRAVLJENI ILI DA MREŽNE USLUGE NE SADRŽE VIRUSE ILI DRUGE ŠTETNE KOMPONENTE. PREUZIMATE POTPUNU ODGOVORNOST ZA KORIŠĆENJE MREŽNIH USLUGA. VAŠE JEDINO PRAVNO SREDSTVO PROTIV KOMPANIJE McDONALD‘S I SVIH DRUGIH ČLANICA McDONALD‘S SISTEMA U SLUČAJU NEZADOVOLJSTVA MREŽNIM USLUGAMA JE DA PRESTANETE DA IH KORISTITE.

Usluge trećih lica.

Mrežne usluge mogu da vas vode ili da vam omogućavaju da koristite internet stranice trećih lica, materijale za preuzimanje, sadržaje, društvene mreže ili druge digitalne usluge (zajedničkim imenom „usluge trećih lica“). Ova treća lica mogu da imaju svoje uslove ili politike privatnosti koje treba da pregledate i razumete pre korišćenja. Kompanija McDonald‘s ne podržava i nije povezana ni sa jednom od ovih usluga trećih lica. McDONALD’S I SVI DRUGI ČLANOVI McDONALD’S SISTEMA NE SNOSI NIKAKVU ODGOVORNOST ZA BILO KOJE GUBITKE ILI ŠTETU KOJA JE IZAZVANA ILI PROIZILAZI IZ KORIŠĆENJA OVIH USLUGA TREĆIH LICA.

Događaji van naše kontrole.
McDONALD’S I DRUGI ČLANOVI McDONALD’S SISTEMA NE PREUZIMAJU NIKAKVU ODGOVORNOST za PROPUST KOMPANIJE McDONALD’S da izvrši bilo koje SVOJE obaveze po osnovu ovih uslova koji je izazvan ili povezan sa bilo kojim događajem koji je van razumne kontrole kompanije McDonald’s. U takvoj situaciji, obaveze kompanije McDonald‘s po osnovu ovih uslova će biti obustavljene tokom trajanja takvog događaja; McDonald‘s može, ali nije dužan, da ulaže razumne napore u pronalaženje rešenja kojim bi njegove obaveze po ovim uslovima bile izvršene uprkos događaju.


8. Apple aplikacije.


Ovi uslovi uključuju i dopunjavaju Apple, Inc. („Apple”) uslove i odredbe (dostupne na link), uključujući i uslove za krajnje korisnike licenciranih aplikacija („Uslovi kompanije Apple”). Ako koristite mrežne usluge preko Apple aplikacije („Apple aplikacija“), potvrđujete i saglasni ste sa sledećim:

• Apple nema nikakvu obavezu da pruža bilo kakvu podršku ili usluge održavanja u vezi sa Apple aplikacijom. Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa održavanjem ili podrškom za Apple aplikacije, molimo da se obratite kompaniji McDonald‘s, ne Apple, koristeći gore navedene podatke za Usluge podrške;

• osim ako je izričito navedeno drugačije u ovim uslovima, bilo koja potraživanja koja se odnose na posedovanje ili korišćenje Apple aplikacije postoje između Vas i kompanije McDonald’s (a ne između vas, ili bilo kog drugog lica, i kompanije Apple); i

• u slučaju bilo koje tvrdnje trećeg lica da Vaše posedovanje ili korišćenje (u skladu sa ovim uslovima) Apple aplikacije predstavlja povredu bilo kojih prava intelektualne svojine, kompanija Apple neće biti odgovorna prema Vama u vezi sa takvim potraživanjem;

Ako Apple aplikacija koju ste kupili nije u skladu sa bilo kojom garancijom koja se na nju odnosi, možete o tome da obavestite kompaniju Apple, koja može da vam refundira cenu Apple aplikacije koju ste platili u skladu sa tada važećim uslovima i odredbama kompanije Apple. U tom smislu i u maksimalnoj meri dozvoljenoj zakonom, kompanija Apple ne daje i ne zaključuje nikakve garancije, izjave ili druge uslove u vezi sa Apple aplikacijom i neće biti odgovorna prema vama za bilo koja potraživanja, gubitke, troškove ili izdatke bilo koje prirode u vezi sa Apple aplikacijom ili po osnovu toga što vi ili bilo ko drugi koristi Apple aplikaciju ili se oslanja na bilo koje njene sadržaje.


9. Razno.


• McDonald’s ne daje nikakve izjave o tome da su mrežne usluge prikladne ili dostupne izvan teritorije Republike Srbije. Ako koristite mrežne usluge sa drugih lokacija, odgovorni ste za poštovanje primenjivih lokalnih zakona.

• Ovi uslovi se rukovode i tumače u skladu sa zakonima Republike Srbije, bez obzira na principe sukoba zakona.

• Iako ovi uslovi regulišu mrežne usluge samo između kompanije McDonald’s i Vas i iako Apple nije strana i nijedna druga članica McDonald’s sistema nije članica ovih uslova, Apple i druge članice McDonald’s sistema su korisnici – treća lica po osnovu ovih uslova i imaju pravo da protiv vas primenjuju ona prava koja ima kompanija McDonald’s po osnovu ovih uslova u meri u kojoj se takvi uslovi mogu odnositi na njih; ne postoje drugi korisnici – treća lica po osnovu ovih uslova.

• Uslovi su napisani na engelskom jeziku. Bilo koji prevodi uslova na druge jezike pružaju se isključivo kako bi Vama bilo lakše, te ukoliko postoji bilo kakav sukob između datih tekstova, verzija na engleskom jeziku ima prednost.

• Po raskidu ovih uslova ili povlačenja Vaše dozvole za korišćenje mrežnih usluga, sva prava koja su Vam odobrena ovim uslovima prestaju da važe; međutim, ovi uslovi nastavljaju da se primenjuju na Vaše prethodno korišćenje mrežnih usluga i na sve što se odnosi na ili dovodi u vezu sa takvim korišćenjem. Po raskidu, sva prava kompanije McDonald’s i drugih članica McDonald’s sistema, uključujući i sva prava intelektualne svojine, vlasnička prava i licence iz ovih uslova ostaju na snazi, kao i sva ograničenja upotrebe, sva ograničenja odgovornosti i sva odricanja.

• Svaki od ovih uslova i odredbi u ovim uslovima su odvojivi i primenjivi nezavisno jedni od drugih. Ako je bilo koji od njih nezakonit, ništav ili neprimenjiv, preostali uslovi ostaju na snazi.

• Ako kompanija McDonald‘s ne bude insistirala na izvršavanju bilo kojih Vaših obaveza po osnovu ovih uslova, ili ako kompanija McDonald‘s ne iskoristi bilo koja svoja prava protiv Vas, ili ako odloži korišćenje takvih prava, to neće značiti da se kompanija McDonald‘s odriče svojih prava protiv Vas i ne znači da ne morate da poštujete takve obaveze.

• Kompanija McDonald‘s može da prenese svoja prava i obaveze iz ovih uslova na drugu organizaciju ili na drugo lice, ali to neće uticati na Vaša prava ili naše obaveze po ovim uslovima. Možete prenositi Vaša prava ili obaveze iz ovih uslova na drugo lice samo ako se kompanija McDonald‘s saglasi sa tim u pisanoj formi.