Kvalitet obroka u Srbiji

McDonald’s koristi isključivo proizvode i sastojke koji zadovoljavaju najviše standarde kvaliteta i bezbednosti, i u skladu su sa zakonodavstvom i standardima svih relevantnih organa u Republici Srbiji.

Mi u kompaniji McDonald’s ozbiljno shvatamo pitanje kvaliteta hrane i postavljamo visoke standarde kako interno u kompaniji, tako i našim dobavljačima. Ovi standardi su često rigorozniji od onih koji su postavljeni od strane regulatornih institucija.

McDonald’s efikasno koristi svoje procese pri isporučivanju kvalitetnih i bezbednih proizvoda. Teži se odgovarajućim procesima pravljenja hrane tako da se zadrže svi vitamini i minerali, koji se prirodno nalaze u hrani.

Categories: