McDonald’s otvorena vrata za studente Poljoprivrednog fakulteta

McDonald’s Srbija godinama unazad ima veoma dobru saradnju sa Poljoprivrednim fakultetom i to na različite načine, kroz predavanja, studijske posete restoranima i upoznavanje sa bezbednošću i kvalitetom hrane, kao i posete McDonalds dobavljačima.

Danas su za 12 studenata četvrte godine, smera Kontrola i bezbednost hrane, organizovna otvorena vrata u Time Out restoranu. Studenti su od McDonald’s stručnjaka imali prilku da saznaju u standardima koji se primenjuju, o načinu dopremanja, čuvanja i pripremanja hrane. Slične akcije McDonald’s će nastaviti tokom cele godine.

Categories: