Poseta OSI Food Solution fabrici

Krajem septembra kompanija McDonald’s organizovala je putovanje za predstavnike medija, blogere i studente Poljoprivrednog fakulteta iz Beograda u Ens, mesto u Austriji u kom se nalazi fabrika OSI Food Solutions koja proizvodi proizvode od goveđeg mesa za McDonald’s restorane u Srbiji, kao i u Austriji, Mađarskoj, Hrvatskoj i Sloveniji.

Cilj posete bio je da predstavnici medija, blogeri i studenti iz prve ruke vide gde se prave proizvodi koji se prodaju u McDonald’s restoranima, kao i da se upoznaju sa procesom proizvodnje, procedurama i standardima koje svaki McDonald’s dobavljač mora da ispuni.

Tokom posete fabrici, prisutni su imali priliku da vide sve faze proizvodnje, od dopremanja mesa u fabriku, vizuelne kontrole, utvrđivanja količine masnoće (koja treba da je oko 20%), obeležavanja mesa (masnije crvenom etiketom, manje masno zelenom etiketom) radi lakšeg skladištenja, zatim mešanjem svežeg i zamrznutog mesa u odnosu 60:40, kako bi se postigla željena masnoća, preko mlevenja i oblikovanja u gotov proizvod (burger) do zamrzavanja, pakovanja i transporta u restorane.

Svi prisutni su se uverili da se McDonald’s burgeri prave od 100% goveđeg mesa bez ikakvih dodataka. Uverili su se i u stroga pravila kojih moraju da se pridržavaju kako radnici koji rade u fabrici, tako i posetioci. Ta pravila podrazumevaju da se pre ulaska u proizvodni pogon obuče zaštitno odelo, da se svi lični predmeti ostave izvan pogona (uključujući satove, prstenje, minđuše…), dok je upotreba šminke ili jakih parfema zabranjena. Vrši se dezinfekcija i tek tada može da se uđe u proizvodni pogon.

McDonald’s izuzetno ozbiljno shvata pitanje kvaliteta i bezbednosti hrane i postavlja najviše standarde, kako interno u kompaniji, tako i ka dobavljačima. Za kvalitet hrane presudan je kvalitet dobavljača i zahteva koje McDonald`s dosledno postavlja pred svakoga od njih. Ovi standardi su često rigorozniji od onih koji su postavljeni od strane regulatornih institucija. Primera radi, u McDonald`s restoranima postoji više od 50 bezbednosnih provera goveđeg i pilećeg mesa koja se sprovode svakodnevno.

Postoje tri nivoa osnovnih standarda koje dobavljači McDonald`s restorana u Srbiji ispunjavaju. Prva dva se odnose na društvenu odgovornost (zakonito poslovanje i odnos prema zaposlenima, bezbednost na radu, odnos prema životnoj sredini, detaljne mere bezbednosti i zaštite, itd), kroz samoevaluaciju koju dobavljači popunjavaju, a zatim i kroz kompletno istraživanje koje sprovode nezavisne, specijalizovane audit agencije.

Treći nivo se realizuje kroz poseban McDonald`s sistem SQMS (Supllier Quality Management System) koji predstavlja sveobuhvatan i kompleksan set standarda i politike bezbednosti i kvaliteta. SQMS garantuje najviši stepen bezbednosti jer se oslanja na visoke međunarodne standarde, lokalnu regulativu i specifičnosti, i omogućava stoprocentnu sledljivost svake namirnice do njenog izvora (u slučaju mesa – do farme).

O kompleksnosti i visokim zahtevima koje SQMS predstavlja govori i činjenica da je ispunjenje poznatog HACCP sertifikata tek jedan od segmenata petog od osam obimnih poglavlja ovog sistema.

Foto 18

Foto 14

Foto 19

Foto 07

Foto 01

Foto 17

Foto 24

Categories: