Saradnja duga skoro dve decenije

Kompanije McDonald’s i Desing svoju saradnju započele su još davne 2000. godine. Tragajući za pouzdanim partnerom, koji može da ispuni sve standarde multinacionalne korporacije, kakva je McDonald’s, izabrana je kompanija Desing, porodična firma iz Knjaževca, koja sada već sedamnaest godina snabdeva McDonald’s restorane u Srbiji topinzima za sladoled i sirupima za šejkove.

Prelivi za sladolede ili šejkove u McDonald’s restoranima, sa ukusom jagode, nara, karamela, čokolade, vanile… proizvedeni su u fabrici Desing. Pre nego što se proizvedu svi ovi proizvodi, kreiraju se i razvijaju u “Desing Taste Centar, centrz za razvoj, edukaciju i inovacije”. Odatle sve počinje i tu se razvija široka paleta sezonskih proizvoda za McDonald’s restorane. Svo voće od kojih se u Desingu prave sirupi i prelivi, poreklom je od proizvođača iz Srbije ili sa sopstvene plantaže. Nakon probne proizvodnje, počinje industrijska proizvodnja.

McDonald’s je inovator novih ukusa i tokom dugogodišnje saradnje kompanija Desing je isporučila oko 5.000 tona topinga i sirupa kompaniji McDonald`s. Fabrika Desing zapošljava 35 ljudi, prosečne starosti 35 godina. Većina zaposlenih je fakultetski obrazovana.

Standardi kvaliteta koje McDonald’s propisuje, a kojih se Desing pridržava

McDonald’s izuzetno ozbiljno shvata pitanje kvaliteta i bezbednosti hrane i postavlja najviše standarde, kako interno u kompaniji, tako i ka dobavljačima. Za kvalitet hrane presudan je kvalitet dobavljača i zahteva koje dosledno postavlja pred svakoga od njih. Ovi standardi su često rigorozniji od onih koji su postavljeni od strane regulatornih institucija.

Primena i poštovanje standarda koji se odnose na kvalitet i zdravstvenu bezbednost proizvoda koji se služe u McDonald’s restoranima su apsolutni uslov koji neka kompanija mora da ispuni da bi postala dobavljač ovog renomiranog svetskog lanca brze usluge.

Kompanija Desing uspešno je ispunila sve zahteve koje je pred nju postavio McDonald`s. Ti zahtevi podrazumevaju: poštovanje zakonskih regulativa koja se odnose na proizvodnju hrane, kako onih koji su propisani u Srbiji, tako i globalnih; preispitivanje od strane rukovodstva, posvećenost rukovodstva poboljšanju kvaliteta i bezbednosti proizvoda; krizni menadžment; upravljanje kriznim situacijama; preduslovni programi; HACCP sistem; sledljivost; alergeni i aditivi; specifikacija McDonald`s proizvoda i verifikacija sistema kroz interne provere i provere druge i treće strane. Dodatno McDonald’s od Desinga zahteva da poštuje SQMS (Suplier Quality Management System) koji predstavlja sveobuhvatan i kompleksan set standarda i politike bezbednosti i kvaliteta. SQMS garantuje najviši stepen bezbednosti jer se oslanja na visoke međunarodne standarde, lokalnu regulativu i specifičnosti, i omogućava stoprocentnu sledljivost svake namirnice do njenog izvora (u slučaju voća – do plantaže).

Specifični zahtevi koje McDonald’s u okviru SQMS postavlja i koje Desing poštuje su: Code of conduct; Plan vanrednog snabdevanja; Partner u vanrednom snabdevanju; Sirovine za vanredno snabdevanje; Upravljanje kriznim situacijama; Provera sledljivosti – 1x godišnje – target 3 sata odziv; Dodatne mikorobiološke analize svih proizvoda/svake šarže.

Ovakve procedure ne ostavljaju prostora za bilo kakve propuste i garantuju najviši kvalitet koji se predano održava.

McDonald’s efikasno koristi svoje procese pri isporučivanju kvalitetnih i bezbednih proizvoda. Svaki proces proizvodnje je dizajniran sa ciljem da se maksimalno zadrže nutritivno vredne prirodno prisutne komponente iz hrane.

Zahvaljujući dobroj saradnji, na preporuku McDonald`s-a iz Srbije, kompanija Desing je uspostavila saradnju sa ovom kompanijom i u regionu, pa tako snabdeva sve restorane u Bugarskoj i Sloveniji posebnim (sezonskim) proizvodima, a postoji tendencija da se saradnja Desinga i McDonald`sa proširi i na dodatna tržišta Zapadne Evrope.

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

Categories: