Trening radnika i menadžera

RADNIK – U prvim nedeljama se upoznaje sa sredstvima za rad, procedurama, standardima i dužnostima u restoranu. Uz trenera, video, brošure i praktičan rad, savladava osnovne korake za rad u restoranu McDonald’s. Obiman materijal za trening može se uvek dobiti u restoranu , a trening tim, koji postoji u svakom restoranu, brine o potrebama i razvijanju potencijala svakog radnika. Vaš rad će biti vrednovan, što je ujedno i najbolja preporuka za napredovanje i nove vidove treninga koji vode ka tome da jednog dana ovladate menadžerskim veštinama i postanete menadžer u restoranu.

MENADŽER – Menadžer se u McDonald’s restoranu trenira u skladu sa internacionalnim konceptom jedinstvenim za sve McDonald’s restorane u svetu – Management Development Program. Učenjem uz pomoć mentora, kroz rad i na specijalizovanim kursevima, stiče se vrhunsko poznavanje menadžmenta iz oblasti prodaje, profita, finansija, komunikacija, rukovođenja ljudima, marketinga, promocija, planiranja, kontrole kvaliteta, nabavke, brige o gostima, treninga, kadrovskih poslova

Categories: