Trening

McDonald’s želi da razvije visok stepen efikasnosti zaposlenih. Zbog toga je još davne 1961. godine počeo sa razvojem programa treninga koji će zaposlene uputiti u metode treninga i principe rada.

Sektor za trening kreira program i podučava zaposlene i odgovoran je za osmišljavanje programa treninga.

Trening se zasniva na načelima RAME UZ RAME i KORAK PO KORAK, što znači da tokom treninga imate svog trenera, a znanje koje stičete usklađuje se sa potrebama radnog mesta za koje se pripremate.

Vaš trening počinje onog trenutka kada se zaposlite u kompaniji i traje sve dok ne prestanete da radite u njoj.

Svi zaposleni – od radnika, do direktora Kompanije – stalno se usavršavaju. Program poslovnih kurseva predviđa savlađivanje teorije menadžmenta, a diplome dobijene u našoj Kompaniji priznate su širom sveta.

Kruna treninga su kursevi u trening centru u Minhenu i na HU Čikago.

Posebno je razvijen program treninga radnika i menadžera.

Categories: