Uslovi za rad

McDonald’s izuzetnu pažnju poklanja uslovima za rad. Ovde pre svega mislimo na prijatnu atmosferu karakterističnu za timski rad, zatim na kadrovsku politiku, uzajamnu komunikaciju i međujudske odnose.

Svaki novi radnik ima plan treninga, i tokom treninga se upoznaje sa poslovima koje će obavljati, sa standardima McDonald’s kompanije i radnim procedurama. Uz njega je uvek iskusan kolega – trener zadužen da prenese teorijska i praktična iskustva.

Trening se završava izveštajem o radu u kojem se ocenjuje zaposleni.

Izveštaji o radu svakog zaposlenog prave se najmanje dva puta godišnje, osim u slučajevima kad je potrebno korigovati nečiji rad koji ne ispunjava McDonald’s standarde.

Rad je u McDonald’su organizovan po smenama. Smene i slobodni dani se prilagođavaju obavezama svakog zaposlenog. Radni odnos se zasniva potpisivanjem ugovora o radu sa punim ili radnim vremenom kraćim od osam sati. Jedna trećina zaposlenih radi sa radnim vremenom kraćim od punog, istovremeno završavajući srednju školu ili fakultet.

Categories: