Stara Pazova

BS Petrol Stara Pazova
Auto-put E75 Novi Sad – Beograd bb,
22300 Stara Pazova

Radno vreme

ponedeljak – četvrtak 07:00 – 01:00h

petak – subota 06:00 – 01:00h

nedelja 07:00 – 01:00h

McDrive 00:00 – 24:00h

Broj parking mesta: 45

+381 22 215 0219
+381 22 215 0220