Voćni dan, za uspešan dan!

Za prvi dan škole, uz svaki kupljen Happy Meal dobijaš i jabuku!