Prijavi se za posao

Upitnik za kandidate za rad u McDonald’s restoranima
Slažem se da moji podaci budu sačuvani i korišteni u svrhu izbora kandidata.