Prijavi se za posao

Upitnik za kandidate za rad u McDonald’s restoranima
 Slažem se da moji podaci budu sačuvani i korišteni u svrhu izbora kandidata.