Politika privatnosti - McDonalds
Zatvori

Politika privatnosti

PRIVATNOST 

 

USLOVI KORIŠĆENJA LIČNIH PODATAKA

 

NICEFOODS RESTORANI D.O.O, Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 85-a, Мatični broj: 7092652 (dalje: „Organizator“ ili „McDonald’s“)., PIB 100000207 kao voditelj obrade podataka za Vas je pripremio ovo Obaveštenje sa namerom da vas upozna sa obradom i zaštitom vaših ličnih podataka.

 

NICEFOODS RESTORANI D.O.O je nosilac franšize za prodaju proizvoda brenda McDonald’s u Republici Srbiji, zbog čega se izraz McDonald’s koristi u nastavku ove Izjave za NICEFOODS RESTORANI D.O.O kao voditelja obrade. Ovo obaveštenje smo postavili na našu veb stranicu kako bismo vam u bilo kom trenutku učinili dostupnim informacije o obradi vaših ličnih podataka. Ovo obaveštenje je na snazi od 3.5.2023. godine.

 

PODACI KOJE PRIKUPLJAMO

 

Podaci koje prikupljamo spadaju u tri kategorije:

(a) informacije koje nam dajete;

(b) informacije koje prikupljamo putem automatizovanih sredstava; i

(c) informacije koje prikupljamo iz drugih zakonitih izvora.

Po pravilu prikupljamo podatke od vas direktno, a vi nam ih dajete dobrovoljno. Obavestićemo vas kada je davanje vaših ličnih podataka neophodno za pružanje usluge ili kada je to potrebno po zakonu. Imajte na umu da, u slučaju da su informacije neophodne za pružanje usluge ili su propisane zakonom, ako nam ne dostavite potrebne informacije, nećemo biti u mogućnosti da vam pružimo našu uslugu. Prikupljanje podataka direktno od vas.

 

Možete nam dati sledeće podatke: lične podatke, kao što su vaše ime, poštanska i e-mail adresa, broj telefona, datum rođenja i drugi kontakt podaci kada se registrujete za naše onlajn ili SMS usluge, kada učestvujete u nekoj od naših nagradnih igara ili nas kontaktirate telefonom ili putem onlajn usluga da biste nam postavili pitanje, pohvalili ili izrazili primedbu na naše proizvode i/ili usluge; podatke o transakcijama, uključujući informacije o proizvodima koje kupujete, cenama, načinu plaćanja i detaljima plaćanja; informacije o vašem korisničkom nalogu, kao što su vaše korisničko ime i lozinka koje koristite za pristup našim onlajn uslugama ili kupovinu ili korišćenje naših proizvoda i usluga.

 

Gore navedene podatke prikupljamo u svrhu sklapanja i ispunjenja ugovora sa vama, ispunjenje naših zakonskih obaveza, odnosno na osnovu našeg legitimnog interesa u skladu sa čl. 6. stav 1. tač b, cif Opšte uredbe o zaštiti podataka (u daljem tekstu GDPR), kao i u skladu sa članom 12. stav 1. tačke 2, 3 i 6. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije (u daljem tekstu: Zakona). Pored navedenog, od Vas na osnovu Vaše saglasnosti u skladu sa čl. 6. stav 1. tač i GDPR i članom 12. stav 1. tačka 1. Zakona, takođe možemo prikupiti sledeće podatke: informacije o vašem profilu, uključujući proizvode i usluge koje volite, vreme kada nas najčešće posećujete; i druge lične podatke koje nam dobrovoljno otkrijete kada komunicirate sa nama. Prikupljanje podataka na automatizovane načine Možemo da koristimo automatizovanu tehnologiju za prikupljanje podataka sa vašeg računara ili mobilnog uređaja kada posećujete naše restorane, koristite naše onlajn usluge ili koristite tehnologije u našim restoranima. Metode automatizovanog prikupljanja podataka mogu uključivati „kolačiće“, lokalno deljene objekta i veb pretraživače. Ispod je više informacija o kolačićima i drugim tehnologijama.

 

Na ovaj način možemo prikupiti podatke o: adresi internet protokola (IP); operativni sistem vašeg računara ili mobilnog uređaja i internet pretraživač koji koristite; tip mobilnog uređaja i njegova podešavanja; jedinstveni identifikator uređaja (UDID) ili identifikator mobilne opreme (MEID) za vaš mobilni uređaj; o uređaju i serijskim brojevima komponenti; reklamni identifikatori (npr. IDFA i IFA) ili slični identifikatori; Vaša komunikacija sa nama ili o nama na društvenim mrežama; i Vaše aktivnosti, u vezi sa načinom na koji koristite naše onlajn usluge, kao što je sadržaj koji posećujete na našim mobilnim aplikacijama.

 

Trudićemo se, kad god je to tehnički moguće i razumno očekivano od nas, zatražite i dobijete vašu saglasnost za prikupljanje i obradu ovih podataka od strane McDonald’sa. Možete nam uskratiti takvu saglasnost za prikupljanje podataka odbijanjem da date traženu saglasnost, kao i korišćenjem podešavanja vašeg uređaja ili internet pretraživača i praćenjem uputstava vašeg provajdera mobilnih usluga, proizvođača uređaja ili provajdera internet pretraživača, koje možete kontaktirajte u ovu svrhu. Neke od onlajn usluga i tehnologija u restoranima možda neće raditi kako treba ako nemaju informacije o vašoj lokaciji, o čemu ćemo pokušati da vas obavestimo. Ako želite da izbrišemo informacije koje smo prikupili, a koje mogu otkriti vašu lokaciju, kontaktirajte nas na donju adresu. Moguće je da smo po zakonu u obavezi da zadržimo neke od takvih podataka. Prikupljanje podataka iz drugih izvora Možemo prikupljati podatke o vama iz drugih legitimnih izvora, uz garanciju da su podaci prikupljeni na zakonit način. Takođe možemo prikupljati informacije koje su javno dostupne. Na primer, možemo da prikupljamo informacije koje ste postavili na svoj javni profil dok ste u interakciji sa nama preko tog profila.

 

OBAVEŠTENjE ZA PREDSTAVNIKE POSLOVNIH PARTNERA

 

NICEFOODS RESTORANI D.O.O se obavezuje da će sa prikupljenim ličnim podacima vlasnika, agenata ili drugih predstavnika PARTNERA postupati u skladu sa odredbama Opšte uredbe o zaštiti podataka i odgovarajućim važećim propisima o zaštiti podataka o ličnosti. U tu svrhu, NICEFOODS RESTORANI D.O.O u skladu sa odredbama čl. 12. i 13. Opšteg pravilnika i članova 23. i 24. Zakona daju sljedeće informacije: Lične podatke prikupljene u postupku zaključivanja i ispunjenja ugovora u svojstvu kontrolora podataka prikuplja NICEFOODS restorani d.o.o, sa sedištem u Beogradu, Bulevar Mihajla Pupina 85-a, Мatični broj: 7092652 (dalje: „Organizator“ ili „McDonald’s“).

 

Kontakt službenika za zaštitu ličnih podataka NICEFOODS restorani d.o.o office@rs.mcd.com  NICEFOODS može koristiti prikupljene lične podatke u svrhu sastavljanja i ispunjavanja ugovora o saradnji. U skladu sa navedenim, podaci se prikupljaju na osnovu legitimnog interesa NICEFOODS-a, a radi sklapanja i ispunjenja ugovornih odnosa. Podaci koji se prikupljaju su podaci kontakt osobe partnera – direktora, vlasnika i/ili zaposlenog zaduženog za kontakt sa NICEFOODS – om (ime i prezime, radno mesto, službeni mobilni i službeni fiksni telefon). Prikupljeni podaci se mogu dostaviti nadležnim organima u skladu sa odredbama važećih propisa (npr. policiji, sudovima, poreskoj upravi itd.). Prikupljeni podaci se ne izvoze van EU. Prikupljeni podaci se čuvaju u rokovima propisanim pozitivnim propisima (poreski i računovodstveni propisi), a alternativno na period od 2 meseca, računajući od isteka roka zastarelosti prava i obaveza NICEFOODS -a. NICEFOODS poštuje prava subjekta podataka na pristup, ispravku, brisanje i ograničavanje obrade ličnih podataka, kao i pravo na prigovor na obradu i pravo na prenosivost podataka. Ispitanici ostvaruju navedena prava podnošenjem pismenog zahteva NICEFOODS -u i/ili službeniku za zaštitu ličnih podataka. Pravo na podnošenje prigovora ostvaruje se podnošenjem pritužbe Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije.

 

KAKO KORISTIMO PODATKE KOJE PRIKUPLJAMO

 

Podatke koje prikupljamo možemo koristiti na sledeće načine: Da bismo vam pružili naše usluge i ispunili ugovorne obaveze: ispunili vaše zahteve, naručili, proces plaćanja za naše proizvode i usluge; komunicirati sa vama u vezi sa vašim porudžbinama, kupovinama ili vašim  nalozima kod nas, kao i u vezi sa vašim zahtevima, pitanjima ili komentarima; omogućiti vam da koristite naše onlajn usluge (uključujući mobilne aplikacije); i pružanje usluga korisničke podrške, uključujući rešavanje žalbi na naše usluge. Da bismo vam ponudili ili poboljšali naše usluge i iz drugih legitimnih poslovnih razloga: da vas informišemo o našim proizvodima i uslugama, nagradnim igrama, ponudama, promocijama ili specijalnim događajima za koje smatramo da bi vas mogli zanimati (ako nam date dozvolu da tako i mi); da personalizujemo svoje iskustvo u našim restoranima i onlajn uslugama, odnosno da koristimo tehnologije analize i profilisanja kako bismo personalizovali svoje iskustvo, da vam isporučimo sadržaj razvijen prema vašim procenjenim interesovanjima i prilagođen načinu na koji koristite naše onlajn usluge ili tehnologije u restoranima, na koje uvek imate pravo da prigovorite; da upravljamo našim poslovanjem, uključujući razvoj novih proizvoda i usluga, sprovođenje istraživanja kupaca i poslovanja, procenu efikasnosti naše prodaje, marketinga i reklamiranja; da upravljamo našim poslovanjem, da dijagnostikujemo tehničke ili servisne probleme, da upravljamo našim onlajn uslugama i tehnologijama restorana, da sprečimo prevare, da prikupljamo demografske informacije o našim klijentima i da utvrdimo obrasce ponašanja u korišćenju naših usluga; da održavamo, upravljamo i poboljšavamo naše proizvode, ponude, promocije i onlajn usluge i druge tehnologije; za izbor naših zaposlenih na konkursima za upražnjena radna mesta radi postupanja u skladu sa zakonskim propisima: radi zaštite od, otkrivanja i sprečavanja prevara i drugih krivičnih dela, kao i zaštite od ili podnošenja naših tužbi i tužbi po osnovu odgovornosti; u svrhu postupanja u skladu sa zakonskim obavezama i našim politikama; za uspostavljanje, ostvarivanje ili odbranu od pravnih zahteva protiv nas; i praćenje i izveštavanje o pitanjima usklađenosti. Uz vašu saglasnost, možemo koristiti podatke koje prikupljamo u sledeće svrhe: za pružanje usluga zasnovanih na lokaciji; za pružanje onlajn usluga maloletnicima mlađim od 16 godina (uz saglasnost roditelja); za korišćenje kolačića i sličnih tehnologija; za pružanje onlajn usluga (uključujući mobilne aplikacije) za vas. Podatke koje prikupljamo o vama možemo koristiti i na druge načine, o čemu ćemo vas obavestiti u trenutku prikupljanja podataka ili za koje ćemo tražiti vašu saglasnost.

 

KAKO DELIMO PODATKE KOJE PRIKUPLJAMO

 

Ne prodajemo vaše lične podatke i samo ih delimo sa drugima na način opisan u ovoj Izjavi o privatnosti. Vaše lične podatke možemo da delimo sa dobavljačima koji za nas obavljaju određene usluge, kao što su ispunjavanje porudžbina, obrada podataka ili druge usluge informacione tehnologije, vođenje promocija, sprovođenje takmičenja, izvlačenje nagrada, sprovođenje istraživanja i analiza i personalizovanje korisničkog iskustva sa McDonald’s-om. U takvim slučajevima preduzimamo mere (kao što je korišćenje standardnih odredbi o zaštiti podataka) neophodne da obezbedimo adekvatan nivo zaštite vaših ličnih podataka. Ne dozvoljavamo ovim prodavcima da koriste te informacije, ili ih dele, u bilo koju drugu svrhu osim za pružanje usluga za nas. Moguće je da iz strateških ili drugih poslovnih razloga odlučimo da prodamo ili prenesemo ceo ili deo našeg poslovanja. Kao deo takve prodaje ili prenosa, takođe možemo preneti informacije koje smo prikupili i uskladištili, uključujući lične podatke, bilo kome uključenom u takvu prodaju ili prenos. Ponekad možemo da podelimo informacije koje vas ne identifikuju direktno. Na primer, možemo da delimo anonimne, zbirne statističke podatke o vašem korišćenju naših onlajn usluga. Ili možemo kombinovati informacije o vama sa informacijama o drugim korisnicima i podeliti ih sa nekim drugim na način koji ne može dovesti do identifikacije pojedinačnog ispitanika. Dodatno, ovlašćeni smo da koristimo i delimo podatke kada je to neophodno za ispunjavanje zakonskih ili regulatornih zahteva, za zaštitu naših onlajn usluga i tehnologije u restoranima, za podizanje ili odbranu od tužbi i drugih zakonskih zahteva, za zaštitu prava, interesa i bezbednosti naših kompanija ili sistem McDonald’s kojem pripadamo, naši zaposleni ili treća lica, ili kao deo istrage prevare ili drugih zločina, ili kršenja naših politika.

 

ZAŠTITA DECE

 

U McDonald’su smo svesni važnosti zaštite vaše privatnosti kada koristite naše onlajn usluge. Posebno smo posvećeni zaštiti privatnosti dece koja posećuju ili koriste naše onlajn usluge. Osobe mlađe od 16 godina mogu da koriste naše onlajn usluge samo uz saglasnost roditelja ili staratelja, u zavisnosti od slučaja. Nećemo svesno prikupljati i zadržavati lične podatke osoba mlađih od 16 godina (u vezi sa onlajn uslugama) ili maloletnika u vezi sa svim našim drugim uslugama, bez traženja saglasnosti roditelja ili staratelja. Podstičemo roditelje da redovno proveravaju i prate onlajn aktivnosti svoje dece. Ako imate bilo kakvih pitanja o našem pristupu zaštiti privatnosti dece, kontaktirajte nas na dole navedene kontakte.

 

VAŠE OPCIJE I IZBOR

 

Ako ste nam dali saglasnost za primanje marketinških informacija, kasnije možete da se odjavite prateći uputstva za odustajanje u marketinškim porukama koje smo vam poslali. Takođe možete pronaći izbor podešavanja komunikacije, uključujući uputstva za odustajanje, u opštim uputstvima koja se nalaze u odeljku vašeg korisničkog profila onlajn usluga koje koristite. Takođe, vaš uređaj može imati mogućnost da prilagodi podešavanja komunikacije. A možete otkazati tako što ćete nas kontaktirati na adresu, broj telefona ili e-mail adresu ispod. Ako odustanete od primanja naših marketinških poruka, mi i dalje možemo da vam šaljemo poruke u vezi sa vašim transakcijama, vašim korisničkim nalozima i svim takmičenjima, nagradnim igrama ili nagradnim igrama koje ste prijavili. Odustajanje od jednog oblika komunikacije ne znači da ste odustali od drugih oblika. Na primer, ako ste se odjavili da primate marketinške e-poruke, i dalje možete da primate tekstualne (SMS) poruke sa marketinškim sadržajem, ako ste tako izabrali. Imajte na umu da ako primate poruke od drugih članova McDonald’s tima, trebalo bi da završite proces odustajanja direktno sa njima. McDonald’s ne prenosi niti stavlja na raspolaganje lične podatke trećim licima za njihove aktivnosti direktnog marketinga, osim ako nam vi date dozvolu za to. Nakon našeg obaveštenja i vašeg pristanka, delićemo vaše lične podatke sa trećim licima u skladu sa vašim uputstvima. Vaše podatke čuvamo onoliko dugo koliko je potrebno da ispunimo svrhe navedene u ovoj Izjavi, što znači da nećemo čuvati vaše podatke duže od perioda na koji ste nam dali svoju saglasnost, odnosno dok ne povučete svoju saglasnost (za podatke prikupljene i obrađene na osnovu vaše saglasnosti), odnosno, po pravilu, ne duže od 6 godina, računajući od kraja kalendarske godine u kojoj su podaci prikupljeni (osim kada je duži vremenski period, trajni skladištenje je određeno zakonom, ili kada utvrdimo da postoji naš legitimni interes za duže skladištenje, na primer u situaciji kada se očekuje ili je u toku postupak pred nadležnim organom). Za periode zadržavanja podataka prikupljenih u posebne svrhe, pogledajte obaveštenja navedena u uvodnom delu ove izjave. Vaša prava u vezi sa ličnim podacima Za podatke koje prikupljamo i obrađujemo na osnovu vaše saglasnosti, imate pravo da povučete svoju saglasnost u bilo kom trenutku, slanjem odgovarajućeg zahteva na dole navedene kontakt adrese (ovo ne utiče na zakonitost obrade pre povlačenja saglasnosti). NICEFOODS d.o. poštuje prava ispitanika na pristup, ispravku i ograničenje obrade ličnih podataka, kao i pravo na prigovor na obradu i pravo na prenosivost podataka. Subjektna prava obuhvataju, na primer, sledeće: Kada se obrada vaših ličnih podataka zasniva na vašoj saglasnosti, svoju saglasnost možete povući u bilo kom trenutku; povlačenje saglasnosti neće uticati na zakonitost obrade izvršene pre povlačenja saglasnosti; Zatražite pristup vašim ličnim podacima i pribavite kopiju tih podataka; Nabavite svoje lične podatke u strukturiranom, uobičajeno korišćenom i kompjuterski čitljivom formatu i zamolite nas da ih prosledimo direktno drugoj kompaniji, u slučaju kada ste nam dali svoje lične podatke i kada se obrađuju na osnovu vaše prethodne saglasnosti ili su neophodno za ispunjenje ugovorne obaveze; Ispravku vaših ličnih podataka u slučaju da su netačni ili nepotpuni; Prigovaranje iz razloga koji se odnose na vašu specifičnu situaciju protiv naše obrade vaših ličnih podataka na osnovu našeg legitimnog poslovnog interesa, uključujući kreiranje profila i slanje marketinških obaveštenja; Brisanje vaših ličnih podataka, uključujući sve veze ka istom i sve njegove kopije i kopije, u meri u kojoj je to dozvoljeno; na primer, ako su vaši podaci zastareli, nepotrebni ili nezakoniti ili ako povučete svoju saglasnost za obradu na osnovu te saglasnosti i kada uspete da uložite prigovor na obradu; Ograničenje obrade tokom vremena kada obrađujemo vaš zahtev ili prigovor u vezi sa tačnošću vaših ličnih podataka ili zakonitošću obrade vaših ličnih podataka i legitimnošću našeg interesa za obradu takvih podataka, ili ako su vaši lični podaci neophodni za svrhe vođenja sudskog postupka; Pored toga, imate pravo da u bilo kom trenutku povučete saglasnost koju ste prethodno dali za obradu vaših ličnih podataka. Navedena prava možete koristiti bez naplate naše naknade za njihovo ostvarivanje, osim u slučaju kada je zahtev neosnovan ili preteran, npr. iz razloga koji se ponavljaju. Možemo odbiti da se povinujemo vašem zahtevu ili vam uvedemo određena ograničenja, u meri u kojoj to dozvoljavaju primenljivi propisi. Pre nego što McDonald’s može da vam pruži bilo koju informaciju ili ispravi netačnosti, možemo od vas zatražiti da potvrdite svoj identitet i/ili dostavite dodatne detalje koji će nam pomoći da odgovorimo na vaš zahtev. Ispitanici ostvaruju prethodno navedena prava podnošenjem pismenog zahteva NICEFOODS -u i/ili službeniku za zaštitu ličnih podataka, na dole navedene kontakte. Pravo na podnošenje prigovora ostvaruje se podnošenjem pritužbe Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Srbije.

 

KORIŠĆENJE NAŠIH ONLINE USLUGA I DRUGIH TEHNOLOGIJA

 

McDonald’s može da koristi „kolačiće“, veb svetionike i druge slične tehnologije na našim onlajn uslugama, kao iu drugim oblastima našeg poslovanja, kao što je oglašavanje na mreži, za prikupljanje informacija i isporuku usluga ili proizvoda koje ste tražili. Kao što smo ranije naveli u ovoj izjavi, pokušaćemo da dobijemo vašu saglasnost za korišćenje takvih funkcionalnosti u svakom takvom slučaju. „Kolačići“ i drugi alati „Kolačići“ su male tekstualne datoteke koje se postavljaju na korisnikov internet pretraživač ili uređaj u cilju snimanja i/ili prikupljanja podataka o korisniku. Veb-svetionik je mali objekat ili slika koja je ugrađena u veb lokaciju, aplikaciju ili e-poštu i koristi se za praćenje aktivnosti. Ponekad se nazivaju i “piksel” ili “tag”. Imajte na umu sledeće: Kada koristite naše onlajn usluge, možda će vam biti poslat „kolačić“. Možemo da koristimo „kolačiće“ i druge alate privremeno („kolačići sesije“ – traju samo tokom vaše posete stranici) i trajno („trajni kolačići“ – traju određeno vreme). Naše usluge na mreži, kao i druge oblasti koje se odnose na naše poslovanje, mogu imati veb svetionike. Koristimo „kolačiće“, veb trackere i druge slične alate za prikupljanje podataka u svrhe opisane u ovoj Izjavi. Možemo da koristimo gore navedene tehnologije u sledeće svrhe: da vam omogućimo pristup i korišćenje naših onlajn usluga, koje, bez ovih tehnologija, možda neće pravilno funkcionisati; da poboljšamo naše proizvode i usluge; da pratimo efikasnost naših onlajn usluga (npr. posećenost, greške, vreme odziva stranice, popularnost pojedinačnog sadržaja, itd.); da nam omogućimo da naše usluge prilagodimo vašim željama i interesovanjima; za marketinške aktivnosti putem ciljanog oglašavanja; i za druge svrhe opisane u odeljku ove Izjave pod naslovom „Kako koristimo prikupljene podatke“. Na primer, možemo da koristimo određene alate da bismo utvrdili da li ste otvorili poruku e-pošte ili kliknuli na vezu koja se nalazi u poruci e-pošte; ili kako koristite naše sajtove i sadržaj naših mobilnih aplikacija; ili ste otvorili onlajn reklamu za McDonald’s. McDonald’s i treće strane (npr. mreže preko kojih se oglašavamo i na čiju politiku privatnosti ne utičemo) mogu koristiti ove tehnologije za prikupljanje podataka o vašim aktivnostima na mreži, tokom određenog vremenskog perioda i putem veb-sajtova i uređaja trećih strana, kao i tokom korišćenje našeg onlajn sadržaja, kako bismo naš sadržaj prilagodili vašim interesima. Savetujemo vam da prilagodite odgovarajuća podešavanja na vašem veb pretraživaču ako ne želite da primate „kolačiće“ ili ako želite da vas pregledač obavesti kada primite „kolačić“. Koristeći sadržaj “Pomoć” vašeg pretraživača, naučite kako da promenite podešavanja u vezi sa “kolačićima”. Neki noviji internet pretraživači mogu imati opciju „Ne prati“ koja šalje poruku „Ne prati“ svim veb lokacijama koje posećujete, dajući im do znanja da ne želite da se vaše aktivnosti prate. McDonald’s trenutno ne preduzima akcije kao odgovor na signal „Ne prati“ jer za to još nije razvijen jedinstveni tehnološki standard. Ali pratimo razvoj ovih tehnologija i moguće je da ćemo prihvatiti takav standard kada bude razvijen. Ciljano oglašavanje Kada koristite naše onlajn usluge, McDonald’s može prikupljati informacije o vašim aktivnostima kako bi vam mogao ponuditi reklamni sadržaj u skladu sa vašim interesovanjima. Kao što je već navedeno u ovoj izjavi, ponuda reklamnog sadržaja zavisi od vaše saglasnosti, koju uvek možete povući na način opisan ranije u ovoj izjavi. Napominjemo da se naše reklamne poruke mogu naći i na sajtovima trećih lica od kojih smo mi ili naši partneri (marketinške agencije, kompanije McDonald’s sistema) zakupili oglasni prostor za postavljanje reklamnog sadržaja. U ovom slučaju, na prikupljanje i praćenje podataka o pristupu takvim reklamnim sadržajima primenjuju se pravila reklamnih stranica na kojima se objavljuje sadržaj. McDonald’s ne utiče na politiku privatnosti takvih reklamnih sajtova, ali će uložiti razumne napore da osigura da se njeni oglasi ne objavljuju na oglasnim sajtovima koji nisu primenili GDPR i druge važeće propise o zaštiti ličnih podataka.

 

VEZE PREMA DRUGIM VEB SAJTOVIMA I DRUŠTVENIM MREŽAMA

 

Naše usluge na mreži mogu da sadrže veze ka veb lokacijama kojima ne upravljamo mi, već treća lica. Ako posetite ove povezane veb lokacije, savetujemo vam da pročitate njihove politike privatnosti, uslove korišćenja i druge politike. McDonald’s nije odgovoran za politike i prakse trećih strana. Sve informacije koje dostavite ovim organizacijama biće tretirane u skladu sa njihovim politikama privatnosti, uslovima korišćenja i drugim politikama. Na našim onlajn uslugama, takođe možemo da imamo aplikacije, alate, uređaje („gadžete“) i programe („vidžete“) drugih dobavljača, na primer Facebook „Sviđa mi se“, i koji takođe može da koristi automatsko prikupljanje informacija o tome kako koristite ove funkcije. Ove organizacije mogu koristiti vaše podatke u skladu sa svojim politikama, na koje mi nemamo uticaj.

 

BEZBEDNOST INFORMACIJA

 

McDonald’s je posvećen preduzimanju svih odgovarajućih i razumnih mera za zaštitu bezbednosti vaših ličnih podataka. Naše tehničke, administrativne i fizičke procedure zaštite razvijene su sa ciljem zaštite vaših ličnih podataka od slučajnog, nezakonitog i neovlašćenog gubitka, pristupa, otkrivanja, upotrebe, izmene ili uništenja. Iako McDonald’s ulaže sve napore da zaštiti naše informacione sisteme, nijedna veb lokacija, mobilna aplikacija, računarski sistem ili prenos podataka preko Interneta ili druge javne mreže nije garantovano 100% bezbedan.

 

PRENOS PODATAKA U INOSTRANSTVU

 

Prenos ličnih podataka u inostranstvo, u svrhe navedene u ovoj Izjavi ili, na primer, za čuvanje vaših ličnih podataka, vršiće se u skladu sa ovom Izjavom o privatnosti i važećim propisima o zaštiti podataka o ličnosti. Vaši lični podaci mogu biti preneti ili uskladišteni u Evropskom ekonomskom prostoru (EEP). Podaci se mogu prenositi i čuvati van Evropskog ekonomskog prostora. U ovom slučaju, podatke mogu obrađivati i naši dobavljači kao treća strana. Podaci se mogu prenositi van Evropskog ekonomskog prostora samo pod uslovom da postoji adekvatna zaštita kao što je odluka Evropske komisije o adekvatnosti u odnosu na zemlju u koju se podaci izvoze; ili (2) odgovarajući i obavezujući poslovnik u skladu sa propisima o zaštiti podataka o ličnosti ili odgovarajući ugovor između rukovaoca i obrađivača.

 

PROMENE IZJAVE O PRIVATNOSTI

 

Ova Izjava o privatnosti se primenjuje od datuma navedenog na početku Izjave. Izjava se može promeniti s vremena na vreme. Ako se takve promene izvrše, novu verziju ćemo objaviti ovde sa izmenjenim „Datumom poslednje promene“ (tj. datumom od kojeg se primenjuje) na početku Izjave. Preporučujemo vam da ovde redovno proveravate najnovije verzije Izjave.

 

KAKO NAS MOŽETE KONTAKTIRATI

 

Ako želite da nas kontaktirate u vezi sa pitanjem, zahtevom (uključujući odricanje od saglasnosti ili zahtev za korišćenje prava na pristup, ispravku i ograničenje obrade ličnih podataka, kao i pravo na prigovor na obradu i pravo na prenosivost podataka) ili na upit u vezi sa vašim ličnim podacima, to možete učiniti na:

NICEFOODS D.O.O

Bulevar Mihajla Pupina 85-a

11000 Beograd

Мatični broj: 7092652 (dalje: „Organizator“ ili „McDonald’s“)

Kontakt službenog lica za zaštitu podataka: office@rs.mcd.com