Zaposlenje 1

Poslovi u McDonald’s restoranima

Tražite perspektivan posao sa mogućnošću napredovanja?
Želite da radite u firmi koja ceni dobre radnike i plaća kvalitetan rad?

McDonald’s Vam sve to nudi!
Izaberite neko od radnih mesta, popunite i pošaljite upitnik za zapošljavanje!

Zaposlenje

McDonald’s izuzetnu pažnju poklanja uslovima za rad. Ovde pre svega mislimo na prijatnu atmosferu karakterističnu za timski rad, zatim na kadrovsku politiku, uzajamnu komunikaciju i međujudske odnose.

Svaki novi radnik ima plan treninga, i tokom treninga se upoznaje sa poslovima koje će obavljati, sa standardima McDonald’s kompanije i radnim procedurama. Uz njega je uvek iskusan kolega – trener zadužen da prenese teorijska i praktična iskustva.

Trening se završava izveštajem o radu u kojem se ocenjuje zaposleni.

Izveštaji o radu svakog zaposlenog prave se najmanje dva puta godišnje, osim u slučajevima kad je potrebno korigovati nečiji rad koji ne ispunjava McDonald’s standarde.

Rad je u McDonald’su organizovan po smenama. Smene i slobodni dani se prilagođavaju obavezama svakog zaposlenog. Radni odnos se zasniva potpisivanjem ugovora o radu sa punim ili radnim vremenom kraćim od osam sati. Jedna trećina zaposlenih radi sa radnim vremenom kraćim od punog, istovremeno završavajući srednju školu ili fakultet.

Profesionalni razvoj i napredovanje u McDonald’su zavise pre svega od sposobnosti i potencijala svakog zaposlenog. Pri tome nije važno koliko neko ima godina, već kakvi su njegovi rezultati, predispozicije i iskustvo. Sistem ocenjivanja rezultata rada kreiran je tako da od prvog radnog dana omogućava neometan razvoj potencijala svakog zaposlenog.

Svi zaposleni imaju istu šansu. Mnogi vodeći ljudi u kompaniji počeli su kao radnici u restoranu, kakav je slučaj i sa našim direktorom. Nivoi radnih mesta (po hijerarhiji):

OPERATIONS MANAGER – ume da operativno i strateški rukovodi sektorom

BUSINESS CONSULTANT – jedna godina iskustva u vođenju restorana – ima odlične poslovne rezultate – ima sposobnost da radi na usavršavanju Restaurant managera

RESTAURANT MANAGER – poseduje kompletno znanje za uspešno vođenje restorana

I ASSISTANT – zamenjuje upravnika u njegovom odsustvu – vodi ceo restoran – može da vodi restoran sa 100 zaposlenih

II ASSISTANT – vodi smenu – ume da podstiče razvijanje potencijala zaposlenih – preuzimanje dela odgovornosti za rad restorana – produbljivanje znanja: kvalitet, usluga, čistoća, razvijanje zaposlenih

SWING MANAGER – vodi smenu – vodi računa o opremi – obavlja kalibraciju – sprovodi sigurnosne i higijenske procedure

MANAGER TRAINEE – rukovodi delovima restorana – kuhinjom, servisnim pultom, salom za goste – ima organizacione sposobnosti – ume da vodi tim – ume da motiviše druge – ume da efikasno podeli zaduženja – ume da se snalazi u kriznim situacijama

HOSTESS – poznaje standarde i rad u skladu sa njima – ume da prenosi informacije i podučava druge pravilnim radnim procedurama – poslove obavlja strpljivo – komunicira jasno i razumljivo

CREW PERSON – želi da unapredi stečena znanja – ima sposobnost za timski rad – ima razvijenu odgovornost – ima radne navike. Svaka viša pozicija podrazumeva znanja i sposobnosti sa niže pozicije.

Zarade zaposlenih u restoranima McDonald’s definisane su zakonom i kolektivnim ugovorom poslodavca. Pored zarade za redovno radno vreme, dobijaju se i naknada za prevoz i naknada za topli obrok i regres.

Svaki zaposleni u restoranu, može da dobije mesečni bonus, kao i bonus na osnovu svog polugodišnjeg izveštaja o radu. Ovaj izveštaj može da bude i osnova za unapređenje.

Dodatna motivacija McDonald’s se trudi da svakom zaposlenom koji dobro radi omogući nešto više od predviđene zarade.

Svaki restoran za svoje zaposlene organizuje različite akcije. Njihov obim zavisi od mogućnosti i želja samog tima; piknik druženja, disko večeri, proslava godišnjice restorana, kompanije, putovanja u inostranstvo i sl. postaju deo tradicije.

Zaposleni rado prihvataju odlazak na kulturne manifestacije, koncerte, u pozoriste i bioskop.

Svakog meseca u restoranu se bira RADNIK MESECA – koji dobija novčanu nagradu.

Godišnje novčane nagrade dobijaju i najbolji radnik i najbolji menadžer u svakom restoranu, a bira se i upravnik godine na nivou Kompanije.

Deo tradicije su i jubilarne nagrade za 5, 10, 15 i 20 godina rada u kompaniji McDonald’s.

McDonald’s želi da razvije visok stepen efikasnosti zaposlenih. Zbog toga je još davne 1961. godine počeo sa razvojem programa treninga koji će zaposlene uputiti u metode treninga i principe rada.

Sektor za trening kreira program i podučava zaposlene i odgovoran je za osmišljavanje programa treninga.

Trening se zasniva na načelima RAME UZ RAME i KORAK PO KORAK, što znači da tokom treninga imate svog trenera, a znanje koje stičete usklađuje se sa potrebama radnog mesta za koje se pripremate.

Vaš trening počinje onog trenutka kada se zaposlite u kompaniji i traje sve dok ne prestanete da radite u njoj.

Svi zaposleni – od radnika, do direktora Kompanije – stalno se usavršavaju. Program poslovnih kurseva predviđa savlađivanje teorije menadžmenta, a diplome dobijene u našoj Kompaniji priznate su širom sveta.

Kruna treninga su kursevi u trening centru u Minhenu i na HU Čikago.

Posebno je razvijen program treninga radnika i menadžera.

RADNIK – U prvim nedeljama se upoznaje sa sredstvima za rad, procedurama, standardima i dužnostima u restoranu. Uz trenera, video, brošure i praktičan rad, savladava osnovne korake za rad u restoranu McDonald’s. Obiman materijal za trening može se uvek dobiti u restoranu , a trening tim, koji postoji u svakom restoranu, brine o potrebama i razvijanju potencijala svakog radnika. Vaš rad će biti vrednovan, što je ujedno i najbolja preporuka za napredovanje i nove vidove treninga koji vode ka tome da jednog dana ovladate menadžerskim veštinama i postanete menadžer u restoranu.

MENADŽER – Menadžer se u McDonald’s restoranu trenira u skladu sa internacionalnim konceptom jedinstvenim za sve McDonald’s restorane u svetu – Management Development Program. Učenjem uz pomoć mentora, kroz rad i na specijalizovanim kursevima, stiče se vrhunsko poznavanje menadžmenta iz oblasti prodaje, profita, finansija, komunikacija, rukovođenja ljudima, marketinga, promocija, planiranja, kontrole kvaliteta, nabavke, brige o gostima, treninga, kadrovskih poslova

Upitnik za kandidate za rad u McDonald’s restoranima
Da li govorite strani jezik?