Trening radnika i menadžera

RADNIK – U prvim nedeljama se upoznaje sa sredstvima za rad, procedurama, standardima i dužnostima u restoranu. Uz trenera, video, brošure i praktičan rad, savladava osnovne korake za rad u restoranu McDonald’s. Obiman materijal za trening može se uvek dobiti u restoranu , a trening tim, koji postoji u svakom restoranu, brine o potrebama i […]

Categories:

Trening

McDonald’s želi da razvije visok stepen efikasnosti zaposlenih. Zbog toga je još davne 1961. godine počeo sa razvojem programa treninga koji će zaposlene uputiti u metode treninga i principe rada. Sektor za trening kreira program i podučava zaposlene i odgovoran je za osmišljavanje programa treninga. Trening se zasniva na načelima RAME UZ RAME i KORAK […]

Categories:

Zarade

Zarade zaposlenih u restoranima McDonald’s definisane su zakonom i kolektivnim ugovorom poslodavca. Pored zarade za redovno radno vreme, dobijaju se i naknada za prevoz i naknada za topli obrok i regres. Svaki zaposleni u restoranu, može da dobije mesečni bonus, kao i bonus na osnovu svog polugodišnjeg izveštaja o radu. Ovaj izveštaj može da bude […]

Categories:

Profesionalno napredovanje

Profesionalni razvoj i napredovanje u McDonald’su zavise pre svega od sposobnosti i potencijala svakog zaposlenog. Pri tome nije važno koliko neko ima godina, već kakvi su njegovi rezultati, predispozicije i iskustvo. Sistem ocenjivanja rezultata rada kreiran je tako da od prvog radnog dana omogućava neometan razvoj potencijala svakog zaposlenog. Svi zaposleni imaju istu šansu. Mnogi […]

Categories:

Uslovi za rad

McDonald’s izuzetnu pažnju poklanja uslovima za rad. Ovde pre svega mislimo na prijatnu atmosferu karakterističnu za timski rad, zatim na kadrovsku politiku, uzajamnu komunikaciju i međujudske odnose. Svaki novi radnik ima plan treninga, i tokom treninga se upoznaje sa poslovima koje će obavljati, sa standardima McDonald’s kompanije i radnim procedurama. Uz njega je uvek iskusan […]

Categories: